[Hõlbustus]

Konfigureerige juhtpaneeli ekraani funktsioonid, nagu ekraanivärvide pööramine ja sõnumi kuvamisaeg, et muuta ekraan paremini vaadatavaks.
* Punases paksus kirjas väärtused viitavad iga üksuse vaikesätetele.

[Ekraanivärvide pööramine]

[Menüü] [Eelistused] [Hõlbustus]
Määrake, kas juhtpaneeli ekraanil on hele ja tume pööratud.
[Väljas]
[Sees]

[Kontrast]

[Menüü] [Eelistused] [Hõlbustus]
Muutke kontrasti, et muuta juhtpaneeli ekraan paremini vaadatavaks.
7 taset

[Teate kuvamise aeg]

[Menüü] [Eelistused] [Hõlbustus]
Määrake iga sõnumi kuvamisaeg sekundites, kui juhtpaneeli ekraanil kuvatakse vaheldumisi kahte sõnumit.
1 kuni 2 kuni 5 (s)

[Kerimise kiirus]

[Menüü] [Eelistused] [Hõlbustus]
Määrake kerimiskiirus kuva kasutamisel.
[Aeglane]
[Tavaline]
[Kiire]

[Kursori liikumise tüüp]

[Menüü] [Eelistused] [Hõlbustus]
Määrake kursori liikumine teksti sisestamisel.
Valige säte [Automaatne], et viia kursor pärast teksti sisestamist automaatselt järgmisele sisendväljale. Sättel [Käsitsi] tuleb kursori liigutamiseks vajutada .
[Automaatne]
[Käsitsi]
975F-084