[Väline liides]

Määrake USB-ühenduste sätted.
* Punases paksus kirjas väärtused viitavad iga üksuse vaikesätetele.

[USB seaded]

[Menüü] [Eelistused] [Väline liides]
Määrake, kas soovite arvutiga ühendamiseks kasutada USB-porti. USB-pordi kaudu arvutiga ühendamise takistamine
[Kasuta USB-seadmena]
[Väljas]
[Sees]
975F-083