[Haldamisseaded]

Määrake seadme kasutajate, süsteemi ja muude andmete haldamise sätted.

[Kasutajahaldus]

[Menüü] [Haldamisseaded]
Registreerige teave seadme administraatori kohta ning hallake seda.
[Kasutajahaldus]

[Seadmehaldus]

[Menüü] [Haldamisseaded]
Määrake seadme riistvaraga seotud teabe ja toimingutega seotud sätted ning hallake neid.
[Seadmehaldus]

[Kaugkas.-liid. sead./püsivara värsk.]

[Menüü] [Haldamisseaded]
Määrake seadme tarkvaraga seotud teabe ja toimingutega seotud sätted ning hallake neid.
[Kaugkas.-liid. sead./püsivara värsk.]

[Andmehaldus]

[Menüü] [Haldamisseaded]
Hallake salvestatud andmeid ja seadme sätteid ning lähtestage need.
[Andmehaldus]

[Turvaseaded]

[Menüü] [Haldamisseaded]
Määrake ja hallake turbesätteid, nagu seadme autentimisfunktsioone ja süsteemi kontrollimist.
[Turvaseaded]

[Lähtesta kõik andmed/seaded]

[Menüü] [Haldamisseaded]
Lähtestage sätted ja registreeritud andmed, et lähtestada seadme tehasesätted. Sätete ja andmete lähtestamine
975F-094