Printida ei saa (juhtmeta LAN)

Tehke tõrkeotsing, kontrollides järgmist.
Kontrollige juhtmeta LAN-ühenduse olekut.
Kontrollige seadme ühenduse olekut ja toimige vastavalt olekule. Traadita kohtvõrgu MAC-aadressi ja ühenduse teabe vaatamine
Kui seade ei ole juhtmeta LAN-iga ühendatud
Kontrollige arvuti ja juhtmeta LAN-i marsruuteri (pääsupunkt) olekut ning seadme olekut ja looge uuesti ühendus juhtmeta LAN-iga. Juhtmeta LAN-iga ei saa ühendust
Kui ühendus on halb
Muutke juhtmeta LAN-i marsruuteri järgmiseid sätteid ja proovige printida.
Muutke juhtmeta LAN-i marsruuteri kanalit. Kui juhtmeta LAN-i marsruutereid on mitu, eraldage kanalid viie või enama kanali kaupa.
Võimaluse korral suurendage juhtmeta LAN-i marsruuteri signaali väljundit.
Kas seade ja arvuti on ühendatud sama juhtmeta LAN-i marsruuteriga?
Kui kasutate juhtmeta LAN-i ühendatud arvutit, kontrollige, kas seadme SSID (juhtmeta LAN-i marsruuteri identifikaator) vastab arvuti SSID-le.
Traadita kohtvõrgu MAC-aadressi ja ühenduse teabe vaatamine
Arvuti võrguühenduse teabe vaatamine
Kui seadme ja arvuti SSID ei ole samad, määrake seadmel uuesti juhtmeta LAN-ühenduse sätted ja ühendage seade SSID-ga, millega arvuti on ühendatud. Ühenduse loomine traadita kohtvõrguga
Kas arvuti printeri port on õigesti konfigureeritud? (Windows)
Muutke sätteid, kui need ei ole õigesti määratud. Kui vaba porti ei leidu, lisage uus port.
Printeripordi vaatamine
Printeri pordi määramine (Windows)
Kas teil on juurdepääs rakendusele Remote UI (Kaugkasutajaliides)?
Kui teil ei ole juurdepääsu rakendusele Remote UI (Kaugkasutajaliides), võivad seadme tulemüüri sätted olla valed ja need takistavad arvutiga andmesidet.
Keelake tulemüüri sätted juhtpaneelil järgmiselt ja seejärel konfigureerige tulemüür uuesti rakendusega Remote UI (Kaugkasutajaliides).
Vaja on administraatori õigusi. Sätete rakendamiseks tuleb seade taaskäivitada.
Puutepaneeliga mudel
1
Keelake tulemüüri sätted.
IPv4-aadressi filtri keelamine
[Avamenüü] kuva juhtpaneelil [Menüü] [Eelistused] [Võrk] [Tulemüüriseaded] [IPv4-aadressi filter] [Väljuva filter] või [Saabuva filter] [Väljas] Taaskäivitage seade.
IPv6-aadressi filtri keelamine
[Avamenüü] kuva juhtpaneelil [Menüü] [Eelistused] [Võrk] [Tulemüüriseaded] [IPv6-aadressi filter] [Väljuva filter] või [Saabuva filter] [Väljas] Taaskäivitage seade.
MAC-aadressi filtri keelamine
[Avamenüü] kuva juhtpaneelil [Menüü] [Eelistused] [Võrk] [Tulemüüriseaded] [MAC-aadressi filter] [Väljuva filter] või [Saabuva filter] [Väljas]  Taaskäivitage seade.
2
Konfigureerige tulemüür õigesti. Tulemüüri seadistamine
5-realine LCD mudel
1
Keelake tulemüüri sätted.
IPv4-aadressi filtri keelamine
[Avamenüü] kuva juhtpaneelil  [Menüü]    [Eelistused]     [Võrk]   [Tulemüüriseaded]    [IPv4-aadressi filter]    [Väljuva filter] või [Saabuva filter]    [Väljas]    Taaskäivitage seade.
IPv6-aadressi filtri keelamine
[Avamenüü] kuva juhtpaneelil  [Menüü]    [Eelistused]     [Võrk]   [Tulemüüriseaded]    [IPv6-aadressi filter]    [Väljuva filter] või [Saabuva filter]    [Väljas]    Taaskäivitage seade.
MAC-aadressi filtri keelamine
[Avamenüü] kuva juhtpaneelil  [Menüü]    [Eelistused]     [Võrk]   [Tulemüüriseaded]    [MAC-aadressi filter]    [Väljuva filter] või [Saabuva filter]    [Väljas]    Taaskäivitage seade.
2
Konfigureerige tulemüür õigesti. Tulemüüri seadistamine
Installige printeridraiver uuesti.
Desinstallige installitud draiver ja seejärel installige uuesti.
Täpsemat teavet draiverite desinstallimise ja installimise kohta leiate draiveri juhendist juhendite veebisaidil.
https://oip.manual.canon/
Kas te kasutate residentset tarkvara?
Kui te kasutate residentset tarkvara (nt turbetarkvara), keelake see ja proovige printida.
Kas te saate printida teisest võrgus olevast arvutist?
Kui te ei saa teisest arvutist printida, pöörduge oma edasimüüja või hooldusesindaja poole. Kui probleem ei kao
975F-0CF