Ei saa printida ega kopeerida

Tehke tõrkeotsing, kontrollides järgmist.
Kas tekkis tõrge?
Vaadake printimis- või kopeerimistöö töötlemise olekut ja logi. Kui kuvatakse kolmekohaline arv märgi # järel (veakood), vaadake, kuidas teha veakoodi põhjal probleemi tõrkeotsingut.
Printimistöö oleku ja logi vaatamine
Kopeerimisoleku kontrollimine
Kuvatakse veakood.
Kas te saate testlehekülje printida?
Kui te saate testlehekülje printida, vaadake, kas rakenduse prindisätted on õiged.
Testlehekülje printimine
Kontrollige võrgu olekut ja sätteid.
Kontrollige vajalikke üksusi vastavalt kasutuskeskkonnale.
Printida ei saa (juhtmeta LAN)
Printida ei saa (juhtmega LAN)
Printida ei saa (USB-ühendus)
Ei saa printida (prindiserveri kaudu)
975F-0CE