Промяна на настройките по подразбиране

Можете да промените функциите по подразбиране за копиране и факс, които се извикват чрез операционния панел.
Можете също така да възстановите настройките до зададените тук, като натиснете на екрана на функцията за копиране или факс.
Този раздел описва как да конфигурирате настройките с помощта на операционния панел.
Можете също да конфигурирате настройките с помощта на Отдалечен ПИ от компютър. Управление на машината от компютър (Отдалечен потреб. интерфейс)

Модел със сензорен панел

1
На операционния панел натиснете [Меню] на екрана [Начало]. Екран [Начало]
2
Натиснете [Настройки на функция].
3
Изберете елемента на настройка по подразбиране, който искате да промените.
Изберете от следните елементи според функцията, която искате да промените.
Факс
[Изпращане] [Настройки на факс] [Промяна на настройките по подразбиране]
Копиране
[Копиране] [Промяна на настройките по подразбиране]
4
Изберете елементите за настройка, които трябва да промените, и променете настройките по подразбиране.
За подробности относно елементите за настройка на всяка функция вижте следното:
Факс: [Промяна на настройките по подразбиране]
Копиране: [Промяна на настройките по подразбиране]
5
Натиснете [Прилагане].
Настройките по подразбиране са променени.
Възстановяване на настройките по подразбиране до фабричните настройки
За изпращане на факс
На екрана от стъпка 4 натиснете [Инициализир.] [Да].
За копиране
В стъпка 3 на [Настройки на копиране] натиснете [Инициализиране на настр. по подразбиране] [Да].

модел на LCD дисплей с 5 реда

1
На операционния панел изберете [Меню] на екрана [Начало] и натиснете . Екран [Начало]
2
Натиснете [Настройки на функция]    [Копиране]    [Промяна на настройките по подразбиране]  .
3
Изберете елементите за настройка, които искате да промените, натиснете и променете настройките по подразбиране.
За подробности относно елементите за настройка вижте следното:
[Промяна на настройките по подразбиране]
4
Изберете [<Прилагане>] и натиснете .
Настройките по подразбиране са променени.
Възстановяване на настройките по подразбиране до фабричните настройки
В стъпка 2 на [Настройки на копиране] натиснете [Инициализиране на настр. по подразбиране]    [Да]  .
975J-03H