Допълнителни функции за копиране (модел на LCD дисплей с 5 реда)

В допълнение към основните настройки за копиране, устройството има и настройки за двустранно копиране, настройка на качеството на изображението и други настройки според оригинала и целта ви. Използвайте екрана за копиране, за да конфигурирате тези настройки.
* За да направите копия с помощта на функцията Копиране на лична карта, можете просто да регулирате плътността и качеството на изображението.
Промяна на настройките по подразбиране
Можете също да промените настройките за копиране по подразбиране. Промяна на настройките по подразбиране
Основни операции за копиране
За основните операции при копиране вижте следното:
Операции за копиране

Правене на двустранни копия

Можете да копирате два едностранни оригинала от двете страни на един лист хартия.
* Двустранното копиране може да не е налично при някои размери и типове хартия. Използваема хартия
1
Натиснете [2-странно] на екрана за копиране  .
Появява се екранът [2-странно].
2
Натиснете [1->2-странно]  .
Екранът за копиране се появява отново.
3
Задайте ориентацията на оригинала и вида на довършителните работи, ако е необходимо.
1
Натиснете [2-странно] на екрана за копиране  .
Извежда се екранът [2-странно].
2
Натиснете [Тип финиширане/оригинал]  .
Извежда се екранът [Тип финиширане/ориг.].
3
Изберете ориентацията на оригинала  .
Извежда се екранът [Тип финиширане].
4
Изберете вида на довършителните работи  .
Екранът за копиране се появява отново.

Копиране на множество оригинали на един лист (N в 1)

Можете да намалите размера на многостраничен оригинал и да подредите страниците на един лист хартия, когато копирате.
N в 1 е удобно, когато искате да спестите хартия, като копирате върху по-малко листа хартия от оригинала.
* Това не може да бъде зададено едновременно с Изтриване на рамка.
1
Натиснете [N в 1] на екрана за копиране  .
Извежда се екранът [N в 1].
2
Изберете броя на страниците за комбиниране  .
[Изкл.]
Страниците не са комбинирани.
[2 в 1]
Комбинира оригинал от 2 страници върху един лист хартия.
[4 в 1]
Комбинира оригинал от 4 страници върху един лист хартия.
3
Изберете размера на поставения оригинал  .
Екранът за копиране се появява отново.
4
Конфигурирайте оформлението (ред на страниците), когато комбинирате оригинали, ако е необходимо.
1
Натиснете [N в 1]  
Извежда се екранът [N в 1].
2
Натиснете [Избор на оформление]  .
Извежда се екранът [Избор на оформление].
3
Изберете реда на страниците и натиснете.
Извежда се екранът [Формат на сканиране].
4
Изберете размера на поставения оригинал и натиснете .
Екранът за копиране се появява отново.
Когато комбинирате страници, съотношението на копиране се задава автоматично според изброените по-долу точки. Можете също да промените настройката за съотношение на копиране ръчно.
Брой страници, които трябва да се комбинират
Настройка на оригиналния размер
Размер на хартията, използвана за копиране
Когато страниците се комбинират, може да се създаде поле около копираните изображения.

Сортиране на копия по страница (Сортиране)

Когато правите множество копия на многостраничен оригинал, можете да подредите копията в реда на страниците на оригинала. Това е удобно при копиране на разпечатки за срещи.
При копиране без подреждане
Копията са групирани по страницата на оригинала с брой на посочените копия и не са подредени.
Например, когато правите три копия на оригинал от три страници, разпечатките са подредени в следния ред: 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3.
При копиране с подреждане
Копията са подредени в комплекти в реда на страниците на оригинала.
Например, когато правите три копия на оригинал от три страници, разпечатките са подредени в следния ред: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3.
 
1
Натиснете [Колиране] на екрана за копиране  .
Извежда се екранът [Колиране].
2
Натиснете [Вкл.]  .
Екранът за копиране се появява отново.

Регулиране на плътността

При копиране можете да регулирате плътността, за да отговаря на оригинала.
Ако текстът или изображенията в оригинала са твърде бледи или тъмни, коригирайте плътността на целия оригинал.
За да създадете чисти копия на оригинал с цветен фон или вестник, регулирайте плътността на фона.
1
Натиснете [Наситеност] на екрана за копиране  .
Извежда се екранът [Наситеност].
2
Настройте плътността.
Регулиране на плътността на целия оригинал
Изберете [Наситеност], преместете плъзгача наляво или надясно, за да настроите плътността, и натиснете .
задайте [+], за да увеличите плътността, и [-], за да я намалите.
Регулиране на плътността на фона
1
Натиснете [Фон]  .
Извежда се екранът [Фон].
2
Изберете метода за настройка и натиснете .
[Авто]
Автоматично се задава оптимална плътност за оригинала.
[Тип на оригинала] автоматично се настройва на [Текст].
[Настройка (ръчна)]
Плъзнете плъзгача наляво или надясно, за да настроите плътността, и натиснете [].
Натиснете [+], за да увеличите плътността, и [-], за да я намалите.
Когато регулирате плътността на фона, могат да бъдат засегнати и части, различни от фона.

Регулиране на качеството на изображението

Можете да регулирате качеството на изображението, например когато копираното изображение не е ясно или текстът се чете трудно. Можете също така да изтриете тъмните граници и сенките, които се появяват по ръбовете на оригинала при копиране.
* Функцията Изтриване на рамка не е налична, когато правите копия с функцията Копиране на лична карта.

Избиране на качеството на изображението за типа на оригинала

Изтриване на тъмни граници и сенки около краищата на оригинала (Изтриване на рамка)

Тази функция изтрива тъмните граници и сенките, които се появяват около краищата на копираното изображение, когато копирате оригинали, които са по-малки от размера на хартията или плътни оригинали.
* Това не може да бъде зададено едновременно с N в 1.

Регулиране на остротата

Можете да подчертаете контурите и линиите, за да ги направите по-ясни в копираното изображение, или да ги отслабите, за да ги направите по-меки.
975J-05C