Сканиране

Можете да сканирате документи, снимки и други печатни материали („оригинали“) и да ги преобразувате в данни. Тези преобразувани данни („сканирани данни“) могат да бъдат записани като изображение или PDF файл на компютър, свързан с устройството.
Можете да конфигурирате настройките за сканиране и да запишете сканираните данни на компютър, като използвате драйвера за скенер и приложението, инсталирано на компютъра.
Налични са следните два метода.
Сканиране от устройството
 
 
Сканирайте с приложението, като използвате предварително зададените формат и местоназначение за записване.
Този метод записва сканираните данни на компютър, като просто управлява устройството, и е удобен при сканиране на множество оригинали.
Подготовка за запазване на сканирани данни на компютър
Сканиране (Запазване на компютър)
Сканиране с помощта на клавиш за бърз достъп
Сканиране от компютър
 
 
Сканиране като се използва форматът и мястото за запазване, посочена при сканиране.
Този метод ви позволява да видите сканираните данни веднага на екрана на компютъра, за да можете да проверите качеството на изображението и да направите корекции.
Подготовка за запазване на сканирани данни на компютър
Сканиране от компютър
* В macOS можете да използвате функцията AirPrint, която е стандартна в операционната система, за да сканирате данни от компютър, без да се налага да инсталирате драйвер за скенер или приложение. Използване на приложението AirPrint за отпечатване и сканиране на данни и за изпращане на факсове

Вижте също

Сканиране от мобилно устройство
Устройството може да се управлява от смартфон, таблет или друго мобилно устройство. Това улеснява сканирането на снимки или документи от мобилно устройство с помощта на съвместимо приложение или услуга.
Свързване с мобилни устройства и интегриране с облачна услуга
975J-047