Сканиране с помощта на клавиш за бърз достъп

С това настройките за сканиране и компютъра, на който ще бъдат записани сканираните данни, се присвояват на клавиш за бърз достъп, така че да можете да извършите бързо сканиране от екрана [Начало] на операционния панел.
Необходима подготовка
Подгответе се, като инсталирате драйвера на скенера (ScanGear MF) и приложението (MF Scan Utility (Помощна програма за сканиране на MF)) към компютъра, който се използва като място за запазване. Подготовка за запазване на сканирани данни на компютър
Ако на компютъра, използван като място за записване, се появи екранът ScanGear MF, затворете екрана.

Присвояване на настройките за сканиране и на компютъра, като място за записване, на клавиша за бърз достъп

Използвайте операционния панел, за да конфигурирате настройките. Не можете да конфигурирате настройките с помощта на Отдалечен ПИ от компютър.

Модел със сензорен панел

1
На операционния панел натиснете [Меню] на екрана [Начало]. Екран [Начало]
2
Натиснете [Настройки на функция]  [Изпращане]  [Настройки за сканиране и изпращане].
3
Натиснете [Настройки за бърз клавиш]  [Регистриране]
4
Изберете клавиша за бърз достъп, на който искате да присвоите настройките.
5
Изберете метода за свързване към компютъра, който ще се използва като място за записване.
6
Изберете компютъра, който ще се използва като място за записване.
Ако в стъпка 5 изберете [USB връзка], продължете със стъпка 7.
7
Изберете типа на сканирането.
Форматът на сканираните данни, мястото за записване на компютъра и други настройки се определят за всеки набор от настройки за сканиране. Оригиналът се сканира в съответствие с избраните настройки за сканиране.
Можете да проверите и да промените настройките за сканиране, като използвате MF Scan Utility (Помощна програма за сканиране на MF) на компютъра, използван като място за записване. Стартиране на MF Scan Utility (Помощна програма за сканиране на MF)
За macOS вижте съответните ръководства за драйвери и софтуер в сайта за онлайн ръководства.

модел на LCD дисплей с 5 реда

1
На операционния панел изберете [Меню] на екрана [Начало] и натиснете . Екран [Начало]
2
Натиснете [Настройки на функция]   [Изпращане]    [Настройки за сканиране и изпращане]  .
3
Натиснете [Настройки за бърз клавиш]    [Регистриране]  .
4
Натиснете клавиша за бърз достъп  .
5
Изберете метода за свързване с компютъра, който ще се използва като място за записване, и натиснете .
6
Изберете компютъра, който ще се използва като място за записване, и натиснете .
Ако в стъпка 5 изберете [USB връзка], продължете със стъпка 7.
7
Изберете типа на сканирането и натиснете .
Форматът на сканираните данни, мястото за записване на компютъра и други настройки се определят за всеки набор от настройки за сканиране. Оригиналът се сканира в съответствие с избраните настройки за сканиране.
Можете да проверите и да промените настройките за сканиране, като използвате MF Scan Utility (Помощна програма за сканиране на MF) на компютъра, използван като място за записване. Стартиране на MF Scan Utility (Помощна програма за сканиране на MF)
За macOS вижте съответните ръководства за драйвери и софтуер в сайта за онлайн ръководства.
Проверка на регистрирани места за записване и настройки за сканиране
Модел със сензорен панел
Натиснете [Настройки за бърз клавиш]  [Потвърждаване на дестинация]  Клавиш за бърз достъп в стъпка 3.
модел на LCD дисплей с 5 реда
Натиснете [Настройки за бърз клавиш]   [Потвърждаване на дестинация]    Клавиш за бърз достъп в стъпка 3.
Изтриване на регистрирани места за записване и настройки за сканиране
Модел със сензорен панел
Натиснете [Изкл.] в стъпка 5.
модел на LCD дисплей с 5 реда
Натиснете [Изкл.]   в стъпка 5.

Използване на клавиша за бърз достъп

Модел със сензорен панел

1
Поставете оригинала. Поставяне на оригинали
2
На операционния панел натиснете [Scan  PC1] или [Scan  PC2] на екрана [Начало]. Екран [Начало]
Започва сканирането на оригинала.
За да отмените сканирането, натиснете [Отказ]  [Да] . Отменяне на сканиране
Когато сканирането приключи, папката на местоназначение се показва на екрана на избрания компютър.
* По подразбиране се създава подпапка с датата на сканиране в папка [Документи] (Windows) или в папка [Pictures] (macOS), и сканираните данни се записват в тази папка.
Когато се появи [Скан. сл.: Нат. Старт]
Когато даден оригинал е поставен върху стъклото за сканиране и е сканиран, се показва екранът за сканиране на допълнителни оригинали.
За да продължите със сканирането на оригинали, поставете ги върху стъклото за сканиране и натиснете .
Натиснете [Край скан.], за да запишете сканираните данни.
* Ако размерът на оригинала е различен, част от изображението може да липсва или изображението може да бъде сканирано по-малко. 

модел на LCD дисплей с 5 реда

1
Поставете оригинала. Поставяне на оригинали
2
На операционния панел натиснете [Scan  PC] на екрана [Начало]  . Екран [Начало]
Започва сканирането на оригинала.
За да отмените сканирането, натиснете [<Отказ>]    [Да]  . Отменяне на сканиране
Когато сканирането приключи, папката на местоназначение се показва на екрана на избрания компютър.
* По подразбиране се създава подпапка с датата на сканиране в папка [Документи] (Windows) или в папка [Pictures] (macOS), и сканираните данни се записват в тази папка.
Когато се появи [Скан. сл.: Нат. Старт]
Когато даден оригинал е поставен върху стъклото за сканиране и е сканиран, се показва екранът за сканиране на допълнителни оригинали.
За да продължите със сканирането на оригинали, поставете ги върху стъклото за сканиране и натиснете .
Натиснете [<Край на сканирането>]  , за да запишете сканираните данни.
* Ако размерът на оригинала е различен, част от изображението може да липсва или изображението може да бъде сканирано по-малко.
975J-04A