[Настройки за сканиране и изпращане]

Задайте настройките за сканирани данни.
* Стойностите с плътен червен шрифт са настройките по подразбиране за всеки елемент.

[Настройки за бърз клавиш]

[Меню] [Настройки на функция] [Изпращане] [Настройки за сканиране и изпращане]
С това типът сканиране и компютърът, на който ще бъдат записани сканираните данни, се присвояват на клавиш за бърз достъп, така че да можете да извършите бързо сканиране от екрана [Начало].
Модел със сензорен панел
[Регистриране]
[Scan  PC1]
[Scan  PC2]
[Изкл.]
[USB връзка]
[Цветно сканиране]
[Черно-бяло сканиране]
[Потребителска 1]
[Потребителска 2]
[Мрежова връзка]
[Цветно сканиране]
[Черно-бяло сканиране]
[Потребителска 1]
[Потребителска 2]
 
[Потвърждаване на дестинация]
[Scan  PC1]
[Scan  PC2]
модел на LCD дисплей с 5 реда
[Регистриране]
[Scan  PC]
[Изкл.]
[USB връзка]
[Цветно сканиране]
[Черно-бяло сканиране]
[Потребителска 1]
[Потребителска 2]
[Мрежова връзка]
[Цветно сканиране]
[Черно-бяло сканиране]
[Потребителска 1]
[Потребителска 2]
 
[Потвърждаване на дестинация]
[Scan  PC]
975J-08X