[Изпращане]

Задайте настройките за изпращане на сканирани данни и факсове.

[Общи настройки]

[Меню] [Настройки на функция] [Изпращане]
Задайте настройките за ограничаване на предаването на сканирани данни и факсове и за показване на екран за потвърждение на дестинацията.
[Общи настройки] (Модел със сензорен панел)

[Настройки за сканиране и изпращане]

[Меню] [Настройки на функция] [Изпращане]
Задайте настройките за изпращане на сканирани данни.
[Настройки за сканиране и изпращане]

[Настройки на факс]

[Меню] [Настройки на функция] [Изпращане]
Задайте настройките за изпращане на факсове.
[Настройки на факс] (Модел със сензорен панел)
* [Настройки на факс] може да не се показва в зависимост от модела, инсталираните опции и други настройки.
975J-08U