Свързване към безжична LAN мрежа чрез въвеждане на ПИН код (WPS режим с ПИН код)

Когато безжичният LAN маршрутизатор поддържа WPS режим с ПИН код, можете да установите връзка, като регистрирате генериран на устройството ПИН код към безжичния LAN маршрутизатор. Използвайте компютър, за да регистрирате ПИН кода.
Изискват се администраторски права за свързване към безжична LAN.
Необходима подготовка
Достъпете безжичния LAN маршрутизатор от компютър и разрешете регистрация на WPS ПИН код.
* За подробности как да регистрирате WPS ПИН код, вижте ръководството на вашия безжичен LAN маршрутизатор.

Модел със сензорен панел

1
На операционния панел натиснете [Настр. безжична LAN.] на екрана [Начало]. Екран [Начало]
Извежда се екранът [Избор на мрежа].
Ако се появи екранът за вход, въведете ИД и ПИН на системния мениджър и след това натиснете [Влизане]. ИД и ПИН на системния мениджър
Ако се появи съобщението [Разрешаване на безжичната LAN?], натиснете [Да].
Ако се появи съобщението [Точката за достъп не може да бъде открита.], натиснете [Затваряне].
2
Натиснете [Други връзки].
3
Натиснете [Режим на WPS PIN код].
Генериран е ПИН код.
След като се покаже този екран, трябва да регистрирате WPS PIN кода на безжичния LAN маршрутизатор в рамките на 10 минути.
4
Достъпете безжичния LAN маршрутизатор от компютър и регистрирайте WPS PIN кода на маршрутизатора.
[Свързано.] се показва на панела за управление.
Когато устройството е свързано към безжичната LAN мрежа, [] се появява на екрана [Начало].
5
Изчакайте няколко минути.
По подразбиране IP адресът се задава автоматично.
За да използвате конкретен IP адрес, задайте го ръчно.
Задаване на IPv4 адреси
Задаване на IPv6 адреси
Ако по време на работа се появи съобщение за грешка и не може да се установи връзка
Натиснете [Затваряне] и повторете процедурата, като започнете от Стъпка 2.

модел на LCD дисплей с 5 реда

Необходима подготовка
Достъпете безжичния LAN маршрутизатор от компютър и разрешете регистрация на WPS ПИН код.
* За подробности как да регистрирате WPS ПИН код, вижте ръководството на вашия безжичен LAN маршрутизатор.
1
На операционния панел изберете [Настр. безжична LAN.] на екрана [Начало] и натиснете . Екран [Начало]
Извежда се екранът [Избор на мрежа].
Ако се появи екранът за вход, въведете ИД и ПИН на системния мениджър и след това натиснете [<Вход>]  . ИД и ПИН на системния мениджър
Ако се появи съобщението [Разрешаване на безжичната LAN?], изберете [Да] и натиснете .
Ако се появи съобщението [Точката за достъп не може да бъде открита.], натиснете .
2
Изберете [Други връзки] и натиснете .
3
Изберете [Режим на WPS PIN код] и натиснете .
Генериран е ПИН код.
След като се покаже този екран, трябва да регистрирате WPS PIN кода на безжичния LAN маршрутизатор в рамките на 10 минути.
4
Достъпете безжичния LAN маршрутизатор от компютър и регистрирайте WPS PIN кода на маршрутизатора.
5
Когато на операционния панел се появи [Свързано.], натиснете .
Когато устройството е свързано към безжичната LAN мрежа, [] се появява на екрана [Начало].
6
Изчакайте няколко минути.
Изчакайте няколко минути. По подразбиране IP адресът се задава автоматично.
За да използвате конкретен IP адрес, задайте го ръчно.
Задаване на IPv4 адреси
Задаване на IPv6 адреси
Ако по време на работа се появи съобщение за грешка и не може да се установи връзка
Натиснете и повторете процедурата, като започнете от Стъпка 2.
975J-01C