[Параметри автентифікації/пароля]

Укажіть параметри для функцій автентифікації апарата.
* Значення параметрів за замовчуванням відображаються жирним шрифтом червоного кольору.

[Параметри функції автентифікації]

[Меню] [Параметри керування] [Параметри безпеки] [Параметри автентифікації/пароля]
Укажіть параметри посиленої безпеки з використанням функцій автентифікації.
[Параметри блокування]
[Меню] [Параметри керування] [Параметри безпеки] [Параметри автентифікації/пароля] [Параметри функції автентифікації]
Укажіть, чи має апарат переходити в стан, який не дозволяє вхід у систему (блокування) протягом заданого періоду в разі помилки автентифікації.
У разі блокування можна також указати за допомогою параметра [Граничне значення блокування] кількість послідовних помилок автентифікації, яка призводить до блокування, і задати тривалість блокування за допомогою параметра [Період блокування].
[Увімкнути блокування]
[Вимк.]
[Увімк.]
 
[Граничне значення блокування]
Від 1 до 10 (разів)
 
[Період блокування]
Від 1 до 60 (хв)
975K-09C