[Параметри відображення]

Налаштуйте екрани, відображувані на панелі керування.
* Значення параметрів за замовчуванням відображаються жирним шрифтом червоного кольору.
 

[Екран за замовч. після запуску/відновл.]

[Меню] [Настройки] [Параметри відображення]
Зазначте екран, який відображається за початковим екраном після ввімкнення апарата та відразу після автоматичного скидання.
Якщо вибрати для цього параметра [Монітор стану], ви зможете також призначити екран, який відображається відразу після закриття екрана [Монітор стану].
[Головний]
 
[Копіювання]
 
[Факс]*1
 
[Сканування]
 
[Монітор стану]
[Головний]
[Копіювання]
[Факс]*1
[Сканування]
*1 Може не відображатися залежно від моделі, установлених додаткових функцій та інших параметрів.

[Порядок відтв. кнопок на головн. екрані]

[Меню] [Настройки] [Параметри відображення]
Перевпорядкуйте кнопки або змініть порядок відображення елементів, щоб швидше запускати часто використовувані функції з екрана [Home] на панелі керування. Налаштування екрана [Головний]
Модель сенсорної панелі
[Встановлення порядку відображення]
 
[Вставлення й видалення чистих кнопок]

[Мова]

[Меню] [Настройки] [Параметри відображення]
Змініть мову, яка використовується в інтерфейсі панелі керування та друкованих звітах.
* Залежно від країни або регіону параметра [Мова] може не бути або його зміст чи значення за замовчуванням можуть відрізнятися.
[Català]
[Čeština]
[Dansk]
[Deutsch]
[Eesti]
[English]
[Español]
[Euskara]
[Français]
[Hrvatski]
[Italiano]
[Latviešu]
[Lietuvių]
[Magyar]
[Nederlands]
[Norsk]
[Polski]
[Português]
[Română]
[Slovenčina]
[Slovenščina]
[suomi]
[Svenska]
[Türkçe]
[Ελληνικά]
[Български]
[Русский]
[Українська]
[العربية]
[日本語]
[中文(繁體)]
[中文(简体)]
[한국어]

[Мова інтерфейсу віддаленого користувача]

[Меню] [Настройки] [Параметри відображення]
Змініть мову, яка використовується на екранах інтерфейсу віддаленого користувача.
* Залежно від країни або регіону параметра [Мова інтерфейсу віддаленого користувача] може не бути або його зміст чи значення за замовчуванням можуть відрізнятися.
[English]
[Japanese]
[French]
[Spanish]
[German]
[Italian]
[Dutch]
[Finnish]
[Portuguese]
[Norwegian]
[Swedish]
[Danish]
[Czech]
[Hungarian]
[Russian]
[Turkish]
[Polish]
[Chinese (Simplified)]
[Chinese (Traditional)]
[Korean]

[Переключення введення в мм/дюймах]

[Меню] [Настройки] [Параметри відображення]
Змініть одиниці вимірювання, які використовуватимуться під час введення довжини й ширини.
[Міліметри]
[Дюйм]

[Відобр.часу для повід. про підгот.картр.]

[Меню] [Настройки] [Параметри відображення]
Коли в картриджі з тонером залишається мало тонера, відображається повідомлення про необхідність підготувати новий картридж. Щоб самостійно визначати, коли відображатиметься таке повідомлення (про рівень тонера в картриджі), задайте час у параметрі [Користувацьк.].
Коли ввімкнуто параметр [Авто], повідомлення автоматично відображатиметься згідно з внутрішніми алгоритмами апарата.
[Авто]
[Користувацьк.]
Від20 до 99 (%) (Модель сенсорної панелі)
Від 2 до 20 до 99 (%) (Модель із РК-дисплеєм на 5 рядків)

[Показати попередження]

[Меню] [Настройки] [Параметри відображення]
Зазначте, чи має відображатися сповіщення, коли в картриджі з тонером закінчується тонер.
* Якщо згідно з налаштуваннями апарат зупиняє друк за низького рівня тонера в картриджі з тонером, для цього параметра не можна задати значення [Вимк.]. [Дія під час попередження]
* Якщо згідно з налаштуваннями апарат не друкує вхідні факси в разі низького рівня тонера в картриджі з тонером, повідомлення відображається, навіть коли для цього параметра задано значення [Вимк.]. [Продовж.друку в разі браку тон. в картр.]
[Низьк.рів.тон.в картр.]
[Вимк.]
[Увімк.]

[Дія під час попередження]

[Меню] [Настройки] [Параметри відображення]
Зазначте, чи продовжуватиме апарат друк у разі низького рівня тонера в картриджі з тонером.
Якщо для цього параметра вибрати значення [Зупинити друк], за низького рівня тонера в картриджі з тонером відображатиметься сповіщення. [Показати попередження]
[Низький рів. тонера в картр.]
[Продовжити друк]
[Зупинити друк]

[Відображати IP-адресу]

[Меню] [Настройки] [Параметри відображення]
Зазначте, чи має відображатися мережева адреса за протоколом IPv4 на екрані [Монітор стану]. Екран [Монітор стану]
[Вимк.]
[Увімк.]

[Сповіщ. про необх. чищ. обл. скан. ориг.] *1

[Меню] [Настройки] [Параметри відображення]
Зазначте, чи повинно відображатися повідомлення, яке сповіщає про виявлення забруднення подавача.
[Вимк.]
[Увімк.]
*1 Може не відображатися залежно від моделі, установлених додаткових функцій та інших параметрів.
975K-07X