Надрукований папір залипається

Усуньте неполадки, виконавши наведені нижче перевірки.
Чи використовується правильний папір?
Перевірте, чи папір в апараті придатний до використання, і за потреби замініть його на папір із належними характеристиками.
Придатний для використання папір
Завантаження паперу
Установіть правильний формат і тип паперу відповідно до завантаженого паперу. Установлення розміру й типу паперу
Спробуйте встановити параметр [Зменш. злип. паперу на вих.].
Якщо встановити для параметра [Зменш. злип. паперу на вих.] значення [Увімк.], можливо, удасться вирішити цю проблему.
Модель сенсорної панелі
Екран [Головний] на панелі керування [Меню] [Налаштування/Технічне обслуговування] [Регулювання якості зображення] [Спеціальна обробка] [Зменш. злип. паперу на вих.] [Увімк.]
Модель із РК-дисплеєм на 5 рядків
Екран [Головний] на панелі керування  [Меню]    [Налаштування/Технічне обслуговування]    [Регулювання якості зображення]    [Спеціальна обробка]   [Зменш. злип. паперу на вих.]    [Увімк.]  
* Якщо проблема не вирішується, коли встановлений параметр [Увімк.], також для параметра [Режим корекції виведення] встановіть значення [Увімк.].[Режим корекції виведення]
* Цей параметр також ефективний для 1-стороннього друку.
975K-0C1