Nastavení velikosti a typu papíru pro zásuvku na papír

Ve výchozím nastavení je formát a typ papíru v zásuvce na papír nastavena na A4 a Běžný 2. Jestliže vložíte papír jiného formátu nebo typu, změňte nastavení papíru.
V této části se popisuje, jak nakonfigurovat nastavení pomocí ovládacího panelu.
Nastavení lze rovněž nakonfigurovat prostřednictvím vzdáleného uživatelského rozhraní z počítače. Správa zařízení z počítače (Vzdálené UR)

Model s dotykovým panelem

1
Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko [Nas. papíru] na obrazovce [Domů]. Obrazovka [Domů]
2
Stiskněte tlačítko [Zásuvka 1].
3
Vyberte velikost papíru vloženého v zásuvce na papír.
Posouváním obrazovky můžete zobrazit velikosti papíru (jako obálky), které nejsou zobrazené na obrazovce.
Pokud je vložen papír ve formátu A5
Je-li papír vložen v orientaci na šířku, vyberte možnost [A5]. Když je papír vložen v orientaci na výšku, vyberte možnost [A5R].
Orientace na šířku (A5)
Orientace na výšku (A5R)
Pokud je vložen papír nestandardní velikosti (vlastní velikost)
1
Stiskněte tlačítko [Vlastní].
2
Stiskněte tlačítko [X] , zadejte hodnotu do [X]  a stiskněte [Použít].
3
Zadejte hodnoty do položky [Y] stejným způsobem jako u [X].
4
Stiskněte tlačítko [Použít].
5
Stiskněte tlačítko [Použít].
Pokud není nastavená velikost papíru zobrazena
Stiskněte tlačítko [Jiné velik.] a ze zobrazeného seznamu vyberte formát papíru.
4
Vyberte typ papíru vloženého v zásuvce na papír.
Velikost a typ papíru jsou nastaveny.
Velikost papíru zobrazenou na obrazovce v kroku 3 můžete změnit. Skrytí nepoužívaných formátů papíru

Model s 5řádkovým displejem LCD

1
Na ovládacím panelu vyberte položku [Nast. papíru] na obrazovce [Domů] a stiskněte tlačítko . Obrazovka [Domů]
2
Stiskněte [Zásuvka 1] a pak tlačítko .
3
Vyberte velikost papíru vloženého v zásuvce na papír a stiskněte .
Posouváním obrazovky můžete zobrazit velikosti papíru (jako obálky), které nejsou zobrazené na obrazovce.
Pokud je vložen papír ve formátu A5
Je-li papír vložen v orientaci na šířku, vyberte možnost [A5]. Když je papír vložen v orientaci na výšku, vyberte možnost [A5R].
Orientace na šířku (A5)
Orientace na výšku (A5R)
Pokud je vložen papír nestandardní velikosti (vlastní velikost)
1
Stiskněte tlačítko [Vlastní].
2
Stiskněte tlačítko [X]  a zadejte hodnoty do položky [X] .
3
Zadejte hodnoty do položky [Y] stejným způsobem jako u [X].
4
Vyberte položku [<Použít>] a stiskněte tlačítko .
Pokud není nastavená velikost papíru zobrazena
Stiskněte tlačítka [<Jiné velikosti>], a ze zobrazeného seznamu vyberte formát papíru.
4
Vyberte typ papíru vloženého v zásuvce na papír a stiskněte .
Velikost papíru zobrazenou na obrazovce v kroku 3 můžete změnit. Skrytí nepoužívaných formátů papíru
99L1-02Y