[Nastavení zabezpečení]

Určete a spravujte nastavení zabezpečení, například funkce ověřování zařízení a ověřování systému.
* Hodnoty vyznačené tučným červeným písmem představují výchozí nastavení pro každou položku.

[Nastavení hesla/ověření]

[Nabídka] [Nastavení správy] [Nastavení zabezpečení]
Nakonfigurujte funkce ověřování pro zařízení.
[Nastavení hesla/ověření]

[Nastavení šifrování]

[Nabídka] [Nastavení správy] [Nastavení zabezpečení]
Určete, zda chcete omezit používání slabého šifrování nebo klíčů a certifikátů, které používají slabé šifrování.
[Zakázat použití slabého šifrování]
[Vypnuto]
[Zapnuto]
[Zakázat klíč/cert. se slabým šifr.]
[Vypnuto]
[Zapnuto]

[Ověřit systém při spuštění]

[Nabídka] [Nastavení správy] [Nastavení zabezpečení]
Ověřte, zda při spouštění zařízení nedošlo k zásahu do systému.
Pokud je zjištěna manipulace
Zařízení se přepne do pohotovostního režimu aktualizace. Je třeba aktualizovat firmware.
Aktualizace firmwaru (Model s dotykovým panelem)
Aktualizace firmwaru (Model s 5řádkovým displejem LCD)
Pokud obrazovka zůstane po určité době prázdná, nemusí být obnovení systému možné. Obraťte se na prodejce nebo servisního zástupce. Pokud problém přetrvává
[Vypnuto]
[Zapnuto]
99L1-09A