[Nastavení zobrazení]

Nakonfigurujte zobrazení obrazovky ovládacího panelu.
* Hodnoty vyznačené tučným červeným písmem představují výchozí nastavení pro každou položku.

[Výchozí obrazovka po spuštění/obnově]

[Nabídka] [Možnosti] [Nastavení zobrazení]
Určete obrazovku, která se zobrazí po zobrazení úvodní obrazovky při zapnutí zařízení a bezprostředně po automatickém resetování.
Nastavení pro [Monitor stavu] vám umožňuje zadat také obrazovku zobrazenou ihned po zavření obrazovky [Monitor stavu].
[Domů]
[Kopírovat]
[Fax]*1
[Skenovat]
[Monitor stavu]
[Domů]
[Kopírovat]
[Fax]*1
[Skenovat]
*1 V závislosti na modelu, nainstalovaných možnostech a dalších nastaveních se nemusí zobrazit.

[Pořadí tlačítek na dom. obrazovce]

[Nabídka] [Možnosti] [Nastavení zobrazení]
Přeuspořádejte tlačítka nebo změňte pořadí zobrazení položek tak, abyste mohli rychleji spouštět často používané funkce z obrazovky [Domů] ovládacího panelu Přizpůsobení obrazovky [Domů].
Model s dotykovým panelem
[Nastavit pořadí zobrazení]
[Vložit a smazat Prázdné]

[Jazyk]

[Nabídka] [Možnosti] [Nastavení zobrazení]
Změní jazyk zobrazovaný na ovládacím panelu a používaný v tištěných sestavách.
* V závislosti na vaší zemi nebo regionu nemusí být nastavení [Jazyk] dostupné, případně se může jeho obsah nebo výchozí nastavení lišit.
[Català]
[Čeština]
[Dansk]
[Deutsch]
[Eesti]
[English]
[Español]
[Euskara]
[Français]
[Hrvatski]
[Italiano]
[Latviešu]
[Lietuvių]
[Magyar]
[Nederlands]
[Norsk]
[Polski]
[Português]
[Română]
[Slovenčina]
[Slovenščina]
[suomi]
[Svenska]
[Türkçe]
[Ελληνικά]
[Български]
[Русский]
[Українська]
[العربية]
[日本語]
[中文(繁體)]
[中文(简体)]
[한국어]

[Jazyk vzdáleného UR]

[Nabídka] [Možnosti] [Nastavení zobrazení]
Změní jazyk zobrazený na obrazovkách vzdáleného uživatelského rozhraní.
* V závislosti na vaší zemi nebo regionu nemusí být nastavení [Jazyk vzdáleného UR] dostupné, případně se může jeho obsah nebo výchozí nastavení lišit.
[English]
[Japanese]
[French]
[Spanish]
[German]
[Italian]
[Dutch]
[Finnish]
[Portuguese]
[Norwegian]
[Swedish]
[Danish]
[Czech]
[Hungarian]
[Russian]
[Turkish]
[Polish]
[Chinese (Simplified)]
[Chinese (Traditional)]
[Korean]

[Přepínač zadání milimetry/palce]

[Nabídka] [Možnosti] [Nastavení zobrazení]
Změňte jednotky zobrazené na obrazovce pro zadávání délky a šířky.
[Milimetr]
[Palce]

[Zobrazit čas doporučení přípravy kazety]

[Nabídka] [Možnosti] [Nastavení zobrazení]
Když dojde toner v tonerové kazetě, zobrazí se zpráva s upozorněním, že je třeba připravit novou tonerovou kazetu. Chcete-li ručně nastavit, kdy se má tato zpráva zobrazit (hladina toneru v kazetě), zadejte načasování v části [Vlastní].
Pokud je možnost [Auto] aktivní, zařízení automaticky rozhodne, kdy tuto zprávu zobrazí.
[Auto]
[Vlastní]
20 až 99 (%) (Model s dotykovým panelem)
2 až 20 až 99 (%) (Model s 5řádkovým displejem LCD)

[Zobrazit varování]

[Nabídka] [Možnosti] [Nastavení zobrazení]
Určete, zda se zobrazí zpráva s oznámením, když je v tonerové kazetě nedostatek toneru.
* Pokud je zařízení nakonfigurované k zastavení tisku při nedostatku toneru v kazetě, nelze jej nastavit na [Vypnuto]. [Akce při varování]
* Pokud není zařízení nakonfigurováno pro tisk příchozích faxů, když je v tonerové kazetě nedostatek toneru, zobrazí se zpráva, i když je tato možnost nastavena na [Vypnuto]. [Pokrač. v tisku při nízkém stavu kazety]
[Nízká hladina kazety]
[Vypnuto]
[Zapnuto]

[Akce při varování]

[Nabídka] [Možnosti] [Nastavení zobrazení]
Určete, zda chcete pokračovat v tisku, když je v tonerové kazetě nedostatek toneru.
Pokud je tato možnost nastavena na [Zastavit tisk], zobrazí se v situaci, kdy je v tonerové kazetě nedostatek toneru, zpráva s oznámením. [Zobrazit varování]
[Nízká hladina kazety]
[Pokračovat v tisku]
[Zastavit tisk]

[Zobrazit adresu IP]

[Nabídka] [Možnosti] [Nastavení zobrazení]
Zadejte, zda se na obrazovce [Monitor stavu] má zobrazovat adresa IPv4 zařízení. Obrazovka [Monitor stavu]
[Vypnuto]
[Zapnuto]

[Oznámit pro Vyčistit oblasti sken. orig.] *1

[Nabídka] [Možnosti] [Nastavení zobrazení]
Zadejte, zda chcete zobrazit zprávu s upozorněním v případě znečištění během používání podavače.
[Vypnuto]
[Zapnuto]
*1 V závislosti na modelu, nainstalovaných možnostech a dalších nastaveních se nemusí zobrazit.
99L1-07X