[Nastavení časovače/energie]

Nastavte datum a čas a zadejte nastavení spořiče energie.
* Hodnoty vyznačené tučným červeným písmem představují výchozí nastavení pro každou položku.

[Nastavení aktuálního data/času]

[Nabídka] [Možnosti] [Nastavení časovače/energie]
Nastavte datum a čas zařízení. Zde nastavené datum a čas slouží jako reference pro funkce, které používají informace o datu a čase. Nastavení data a času
Před konfigurací tohoto nastavení zkontrolujte, zda jste zvolili správné časové pásmo. [Nastavení data/času]
* Aktuální datum a čas nelze změnit po dobu jedné hodiny po nastavení letního času.

[Nastavení data/času]

[Nabídka] [Možnosti] [Nastavení časovače/energie]
Nastavte časové pásmo (UTC*1) a letní čas v souladu s regionem, kde je zařízení nainstalováno.
*1 Čas UTC (koordinovaný univerzální čas) je koordinovaný univerzální čas, který představuje standard pro všechny části světa. Internetová komunikace závisí na správném nastavení UTC.
* V závislosti na zemi nebo oblasti se nastavení [Nastavení data/času] nemusí zobrazit, případně se může lišit jeho obsah nebo výchozí nastavení.
* Při změně časového pásma se aktuální nastavení času odpovídajícím způsobem změní. [Nastavení aktuálního data/času].
* Povolíte-li posun na letní čas, zadejte data, kdy začíná a kdy končí letní čas.
[Časová zóna]
[(UTC-12:00) Západní mezinárodní časová osa] na [(UTC) Koordinovaný světový čas] na [(UTC+14:00) Ostrov Kiritimati]
[Nastavení letního času]
[Vypnuto]
[Zapnuto]
[Začátek]: Měsíc, týden, den
[Konec]: Měsíc, týden, den

[Formát data]

[Nabídka] [Možnosti] [Nastavení časovače/energie]
Nastavte pořadí zobrazení roku, měsíce a dne.
* V závislosti na vaší zemi nebo regionu nemusí být nastavení [Formát data] dostupné, případně se může jeho obsah nebo výchozí nastavení lišit.
[RRRR MM/DD]
[MM/DD/RRRR]
[DD/MM RRRR]

[Formát času]

[Nabídka] [Možnosti] [Nastavení časovače/energie]
Nastavte 12hodinový nebo 24hodinový formát zobrazení času.
[12 hodin (dp/od)]
[24 hodin]

[Čas autom. resetování]

[Nabídka] [Možnosti] [Nastavení časovače/energie]
Pokud se ovládací panel delší dobu nepoužívá, funkce s názvem „Čas autom. resetování“ automaticky obnoví výchozí nastavení. Toto nastavení určuje, zda dojde k vyvolání automatického resetu.
Pokud povolíte automatické resetování, můžete nastavit dobu, po které se spustí.
* Můžete také změnit obrazovku, která se zobrazí po automatickém resetování. [Funkce po autom. resetování]
0 (vypnuto)
1 až 2 až 9 (min)
Situace, kdy nedojde k aktivaci automatického resetu
Pokud bliká kontrolka Chyba na ovládacím panelu Ovládací panel
Pokud se na ovládacím panelu zobrazí obrazovka [Nabídka] nebo chybová zpráva*1
Když probíhá nějaké zpracování (například tisk nebo odesílání a přijímání faxů).
*1 Automatický reset se provede v případě některých zpráv.

[Funkce po autom. resetování]

[Nabídka] [Možnosti] [Nastavení časovače/energie]
Nastavte obrazovku zobrazenou po automatickém resetu.
K zobrazení určené obrazovky zadejte obrazovku v části [Výchozí funkce]. Určete zobrazenou obrazovku v [Výchozí obrazovka po spuštění/obnově]. [Výchozí obrazovka po spuštění/obnově]
K zobrazení obrazovky pro funkci používanou před automatickým resetem zadejte obrazovku v části [Vybraná funkce].
[Výchozí funkce]
[Vybraná funkce]

[Čas do automatického vypnutí]

[Nabídka] [Možnosti] [Nastavení časovače/energie]
Nastavte časovač tak, aby se zařízení po zadaném období nečinnosti po vstupu přístroje do režimu spánku automaticky vypnulo.
Jestliže aktivujete nastavení [Čas do automatického vypnutí], přístroj se může automaticky vypnout i v případě, že ho ovládáte pomocí Vzdáleného uživatelského rozhraní. Může dojít k chybě, zejména v případě, že dojde k vypnutí zařízení v době, kdy probíhá import dat. Pokud data importujete pomocí Vzdáleného uživatelského rozhraní, předem nastavte [Čas do automatického vypnutí] na hodnotu [Vypnuto].
* Jestliže se ze vzdáleného uživatelského rozhraní změní jakékoli nastavení funkce [Nastavení časovače], když je zařízení v režimu spánku, časovač pro nastavení [Čas do automatického vypnutí] se resetuje na začátek. Přístroj se automaticky vypne po zadané době nečinnosti od resetování časovače.
* V závislosti na vaší zemi nebo regionu nemusí být nastavení [Čas do automatického vypnutí] dostupné, případně se může jeho obsah nebo výchozí nastavení lišit.
0 (vypnuto)
1 až 4 až 8 (h)

[Čas autom. přepnutí do režimu spánku]

[Nabídka] [Možnosti] [Nastavení časovače/energie]
Nastavte dobu, po které zařízení automaticky přejde do režimu spánku. Snížení spotřeby energie (režim spánku)
* Pro dosažení co nejefektivnější úspory energie se doporučuje použít výchozí nastavení.
až 60 (min)
99L1-07Y