Ztracené ID oddělení nebo kód PIN administrátora

Kontaktujte správce a prověřte, zda nebyla změněna výchozí nastavení pro ID a kód PIN správce systému.
Ve výchozím nastavení nejsou ID správce systému a kód PIN správce systému nastavené.
* Pokud nebyly změněny oproti výchozímu nastavení, změňte je pro zvýšení zabezpečení a povolte, aby tyto informace znali pouze někteří správci. Nastavení ID oddělení a kódu PIN pro správce
Pokud ani po potvrzení výše uvedených informací nejste schopni obnovit ID a kód PIN správce systému, kontaktujte svého prodejce nebo zástupce poskytovatele služby. Pokud problém přetrvává
99L1-0E6