Odstraňování problémů

Tato kapitola obsahuje informace o odstraňování problémů a odpovědi na nejčastější dotazy.
Vyberte položku z obsahu nebo z níže uvedeného seznamu.
Pro získání informací o řešení problému můžete kliknout na [] v horní části obrazovky a hledat zprávu nebo kód chyby (třímístné číslo začínající symbolem #), který se zobrazuje na ovládacím panelu.

Nejčastější dotazy

Nejčastější dotazy týkající se operací

Chci naskenovat předlohu.
Proveďte přípravu podle cíle uložení naskenovaných dat a poté předlohu naskenujte.
Skenování
Chci přeposlat příchozí fax.
Konfigurujte nastavení na automatické přeposílání přijatých faxů do počítače nebo na jiné faxové zařízení.
Automatické přeposílání a zálohování přijatých faxů
Chci z počítače odeslat fax.
Dokument můžete z počítače odeslat jako fax pomocí ovladače faxu.
Odesílání faxů z počítače (faxování z počítače)
Chci tisknout na obálku.
Umístěte obálku do zásuvky na papír a dávejte pozor na orientaci a bok obálky.
Následně nastavte velikost a typ papíru v souladu s umístěnou obálkou.
Dále použijte ovladač tisku počítače a nastavte velikost papíru daného dokumentu a velikost papíru, kterou chcete tisknout, a poté spusťte tisk.
Příprava a orientace pro vkládání obálek
Zadání velikosti a typu papíru
Tisk z počítače
99L1-0A1