Nelze se připojit ke sdílené tiskárně

Prověřte, zda se sdílená tiskárna zobrazuje na síťovém počítači. Zobrazení sdílené tiskárny na tiskovém serveru
Pokud se nezobrazuje, kontaktujte správce sítě nebo tiskového serveru.
99L1-0C8