Dochází k opakovanému zachycení papíru

Problém vyřešte kontrolou položek níže.
Nachází se uvnitř zařízení kousky papíru nebo cizí objekty?
Vyjměte jakékoliv kousky papíru nebo cizí objekty. Uvíznutí papíru
Používáte vhodný papír?
Zkontrolujte, zda je papír v zařízení použitelný a nahraďte jej dle potřeby vhodným papírem.
Použitelný papír
Vkládání papíru
Je papír správně vložen?
Papír důkladně prolistujte po malých dávkách, aby se neslepil.
Před vložením papíru s ním několikrát poklepejte na rovný povrch a zarovnejte okraje. Vkládání papíru
Objem vložených papírů nesmí přesáhnout linku maximálního množství ().
Zkontrolujte, zda nejsou vodítka papíru příliš volná nebo příliš těsná.
Dochází k zachycení papíru při tisku na zadní stranu tištěného papíru?
Srovnejte okraje papíru a pečlivě odstraňte jakékoliv záhyby.
* Při tisku na zadní stranu potištěného papíru můžete použít pouze papír vytištěný tímto zařízením. Nepoužívejte papír vytištěný v jiné tiskárně nebo multifunkčním zařízení, protože by mohlo dojít k zaseknutí papíru nebo poškození zařízení.
Dochází k tomu při nepřetržitém tisku?
Pokud ano, nastavení možnosti [Správné podávání papíru] na [Zapnuto] může omezit četnost zachycení papíru.
Model s dotykovým panelem
Obrazovka [Domů] na ovládacím panelu  [Nabídka]  [Nastavení/Údržba]  [Nastavit kvalitu obrazu]  [Speciální zpracování]  [Správné podávání papíru]  [Zapnuto]
Model s 5řádkovým displejem LCD
Obrazovka [Domů] na ovládacím panelu  [Nabídka]  [Nastavení/Údržba]  [Nastavit kvalitu obrazu]  [Speciální zpracování]  [Správné podávání papíru]  [Zapnuto] 
* Když vyberete možnost [Zapnuto], může dojít ke snížení rychlosti tisku.
99L1-0A5