Papír se mačká

Problém vyřešte kontrolou položek níže.
Je papír správně vložen?
Objem vložených papírů nesmí přesáhnout linku maximálního množství ().
Zkontrolujte, zda jsou vodítka papíru v souladu se značkami a zda nejsou příliš volná nebo příliš těsná.
Používáte papír, který navlhnul?
Zkontrolujte bezpečnostní opatření, papír nahraďte suchým papírem.
Bezpečnostní opatření při manipulaci s papírem
Vkládání papíru
Používáte vhodný papír?
Zkontrolujte, zda je papír v zařízení použitelný a nahraďte jej dle potřeby vhodným papírem.
Použitelný papír
Vkládání papíru
99L1-0AX