Připojení k bezdrátové síti LAN není možné

Problém můžete řešit pomocí následujících kroků, které popisují kontrolu stavu počítače, směrovače bezdrátové sítě LAN (přístupový bod) a zařízení.

Krok 1: Kontrola stavu počítače a směrovače bezdrátové sítě LAN

Nakonfigurovali jste nastavení počítače a směrovače bezdrátové sítě LAN?
Nakonfigurujte požadovaná nastavení, pokud ještě nebyla nakonfigurována.
Jsou napájecí kabely a kabel sítě Ethernet správně připojeny?
Pokud jsou některé kabely připojeny nesprávně nebo nejsou připojeny vůbec, řádně je připojte.
Je směrovač bezdrátové sítě LAN zapnutý?
Pokud se vám nedaří navázat spojení i při zapnutém napájení, vypněte napájení počítače a směrovače a zkuste je opět zapnout.

Krok 2: Kontrola stavu zařízení a směrovače bezdrátové sítě LAN

Je napájení zařízení zapnuté?
Pokud je napájení zapnuté, vypněte jej a znovu zapněte.
Je umístění v pořádku?
Zařízení a bezdrátový směrovač LAN je třeba nainstalovat v umístění bez zdí a dalších překážek mezi zařízeními a v dosahu 50 m.
Neinstalujte je v blízkosti mikrovlnné trouby, bezdrátového telefonu nebo jiného zařízení, které generuje rádiové vlny.

Krok 3: Opětovné připojení k bezdrátové síti LAN

Připojte se k bezdrátové síti LAN pomocí typu připojení, které odpovídá vašemu směrovači bezdrátové sítě LAN. Připojení k bezdrátové síti LAN
99L1-0C4