Az elküldött és fogadott faxok állapotának és naplójának ellenőrzése

A készülék által kezelt folyamatokat, például a faxküldést és -fogadást feladatok formájában kezelheti. A feladatok állapotának és naplójának megtekintésével meghatározhatja, hogy a készülék megfelelően hajtotta-e végre az adott küldési vagy fogadási feladatot, és megállapíthatja az esetleges hibák okait.
Ha a beállításokat úgy konfigurálta, hogy a készülék sikertelen továbbítás esetén mentse a faxokat, akkor ezeket a faxokat kinyomtathatja a készüléken, vagy másik célhelyre továbbíthatja.
* Ha a készülék úgy van beállítva, hogy ne jelenjen meg a napló, akkor csak a küldési és fogadási feladat állapotát ellenőrizheti. [Munkanapló megjelenítése]

Az elküldött és fogadott faxok ellenőrzése

A készüléken ellenőrizheti az elküldött és fogadott faxok állapotát és naplóját.
Emellett a fax oldalainak számát, a címzett és a feladó faxszámát is ellenőrizheti, és továbbíthatja a fogadásra és nyomtatásra váró faxokat.
Ez a rész azt mutatja be, hogyan ellenőrizhető az állapot és a napló a kezelőpanel használatával.
Az állapotot és a naplót számítógépről, a Távoli felhasználói felület használatával is megtekintheti. A memóriába mentett faxok nyomtatásához használja a Távoli felhasználói felületet. A használat és a naplók ellenőrzése a Távoli felhasználói felület használatával
1
Nyomja meg a kezelőpanelen a elemet. Kezelőpanel
Megjelenik az [Állapotfigyelés] képernyő.
2
Nyomja meg az [Adási feladat] vagy a [Vételi feladat] elemet.
3
Ellenőrizze az állapotot és a naplót.
Az elküldött és fogadott faxok állapotának ellenőrzése
1
Nyomja meg a [Feladat állapota] lehetőséget.
Ellenőrizheti a folyamatban lévő vagy feldolgozásra váró feladatokat.
A memóriába mentett faxok a [Nyomtatásra vár] lapon jelennek meg.
2
A részletek megtekintéséhez válassza ki a kívánt feladatot.
Ekkor megjelennek a feladat részletei.
3
Tekintse meg az oldalak számát, a címzett és a feladó faxszámát és az egyéb adatokat.
Több faxrendeltetési hely esetén a [Rendeltetési hely:] lehetőség megnyomásával megjelenítheti azokat egy listában.
A [Továbbítás] gomb megnyomásával a címjegyzékbe bejegyzett célhelyre továbbíthatja a fogadásra vagy nyomtatásra váró faxokat. Nem továbbíthat olyan faxokat, amelyeknél folyamatban van a fogadás vagy a nyomtatás.
Az elküldött és fogadott faxok naplójának ellenőrzése
1
Nyomja meg a [Munkanapló] lehetőséget.
Ezzel az elküldött és a fogadott feladatok naplóját ellenőrizheti.
2
A részletek megtekintéséhez válassza ki a kívánt feladatot.
Ekkor megjelennek a feladat részletei.
3
Tekintse meg az oldalak számát és címzett és a feladó faxszámát.
Több faxrendeltetési hely esetén a [Rendeltetési hely:] lehetőség megnyomásával megjelenítheti azokat egy listában.
Ha a küldési/fogadási feladatnaplóban [Hiba] jelenik meg
A küldést vagy a fogadást megszakították, vagy hiba történt.
Ha „#” jellel kezdődő háromjegyű szám (hibakód) látható, akkor a hibakód használatával megkeresheti a hiba okát és megoldását. Hibakód jelenik meg
Címzettek felvétele a címjegyzékbe
A feladat részleteit megjelenítő képernyőn nyomja meg a [Címjegyzék] lehetőséget az adott cím címjegyzékbe való felvételéhez.
*Több címzett esetén nem érhető el ez a művelet.

Faxok ellenőrzése sikertelen továbbítási kísérlet után

Ha egy faxot nem lehet továbbítani, de az a memóriában marad, akkor kinyomtathatja vagy egy másik helyre továbbíthatja a tartalom megtekintéséhez.
Ez a rész azt mutatja be, hogyan ellenőrizhető a faxok tartalma a kezelőpanel használatával.
A faxok tartalmát számítógépről, a Távoli felhasználói felület használatával is megtekintheti. A faxok tartalmának megtekintéséhez használja a Távoli felhasználói felületet. A használat és a naplók ellenőrzése a Távoli felhasználói felület használatával
Szükséges előkészületek
Konfigurálja úgy a beállításokat, hogy a nem továbbítható faxokat a készülék elmentse a memóriába. A fogadott faxok automatikus továbbítása és biztonsági mentése
1
Nyomja meg a kezelőpanelen a elemet. Kezelőpanel
Megjelenik az [Állapotfigyelés] képernyő.
2
Nyomja meg a [Faxtovábbítási hiba] lehetőséget.
Megjelenik azoknak a faxoknak a listája, amelyeket nem sikerült továbbítani.
3
Válassza ki az ellenőrizni kívánt faxot.
Ekkor megjelennek a feladat részletei.
4
Nyomtassa ki vagy továbbítsa a faxot egy másik címre, és tekintse meg a tartalmát.
A készülékkel történő nyomtatáshoz nyomja meg a [Nyomt./Tov.]  [Nyomtatás] [Igen] lehetőséget.
Ha a továbbítási címtől eltérő címre szeretné továbbítani a faxot, akkor nyomja meg a [Nyomt./Tov.]  [Továbbítás] elemet, jelölje ki az egyik címjegyzékbe bejegyzett cím melletti jelölőnégyzetet, és nyomja meg az [Igen] gombot.
99L6-057