Ukrywanie nieużywanych rozmiarów papieru

Na ekranie ustawień papieru wyświetlane są zarejestrowane, często używane rozmiary papieru. Jeśli wyświetlane są nieużywane formaty papieru, można je ukryć, aby ułatwić wybór formatu papieru.
Aby wybrać ukryty rozmiar papieru, naciśnij [Inne rozm.] na ekranie ustawień papieru.
Aby skonfigurować ustawienia, użyj panelu sterowania. Nie możesz konfigurować ustawień za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika z komputera.

Model z Panelem Dotykowym

1
Na panelu sterowania naciśnij [Ust. pap.] na ekranie [Główny]. Ekran [Główny]
2
Naciśnij [Wyb. często używ. rozmiary papieru].
Zostanie wyświetlony ekran [Często używ. rozmiary].
3
Naciśnij [Szuflada 1].
4
Odznacz pola wyboru rozmiarów papieru, które mają być ukryte, a następnie naciśnij [Zastosuj].
Rozmiary papieru, których pola wyboru są odznaczone, nie są wyświetlane na ekranie ustawień papieru.

Model z 5-linijkowym wyświetlaczem LCD

1
Na panelu sterowania wybierz [Ustawienia papieru] na ekranie [Główny], a następnie naciśnij . Ekran [Główny]
2
Wybierz [Wyb. często używ. rozmiary papieru], a następnie naciśnij .
Zostanie wyświetlony ekran [Często używ. rozmiary].
3
Wybierz [Szuflada 1] i naciśnij .
4
Odznacz pola wyboru rozmiarów papieru, które mają być ukryte, a następnie naciśnij [<Zastos.>] .
Rozmiary papieru, których pola wyboru są odznaczone, nie są wyświetlane na ekranie ustawień papieru.
99L9-031