Sprawdzanie statusu kopiowania

Procesy obsługiwane przez urządzenie, w tym kopiowanie, są zarządzane jako zadania. Sprawdzając status zadań, można stwierdzić, czy zadanie kopiowania zostało wykonane prawidłowo.
Aby skonfigurować ustawienia, użyj panelu sterowania. Nie możesz konfigurować ustawień za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika z komputera.

Model z Panelem Dotykowym

1
Wyświetl ekran [Monitor stanu].
Naciśnij  na panelu sterowania. Panel sterowania
2
Naciśnij [Zad. kopiow./druk.].
Zostanie wyświetlony ekran [Zad. kopiow./druk.].
3
Naciśnij [Stan zadania].
4
Wybierz zadanie, aby zobaczyć jego szczegóły.
Wyświetlone zostaną informacje szczegółowe dotyczące tego zadania.
5
Sprawdź liczbę oryginałów, liczbę kopii i inne ustawienia.

Model z 5-linijkowym wyświetlaczem LCD

1
Wyświetl ekran [Monitor stanu].
Na panelu sterowania naciśnij [Monitor stanu]  na ekranie [Główny] lub na innym ekranie.
Ekran [Główny]
2
Naciśnij [Zad. kopiow./druk.], a następnie naciśnij .
Zostanie wyświetlony ekran [Zad. kopiow./druk.].
3
Naciśnij [Stan zadania] .
4
Wybierz zadanie do wyświetlenia szczegółów i naciśnij .
Wyświetlone zostaną informacje szczegółowe dotyczące tego zadania.
5
Sprawdź liczbę oryginałów, liczbę kopii i inne ustawienia.
99L9-05K