Używanie kopiowania z oszczędzaniem papieru

Użyj funkcji Kopiowanie z oszczędzaniem papieru, aby skopiować wielostronicowy oryginał na mniejszą liczbę arkuszy papieru niż oryginał. To pozwala na szybkie wykonywanie kopii za pomocą połączenia N na 1 z 2-stronnym kopiowaniem z poziomu ekranu [Główny] na panelu sterowania.

Model z Panelem Dotykowym

1
Umieść oryginał. Umieszczanie oryginałów
2
Na panelu sterowania naciśnij [Oszczędzanie papieru] na ekranie [Główny]. Ekran [Główny]
Zostanie wyświetlony ekran [Paper Save Copy].
3
Wybierz połączenie liczby stron do połączenia i określ, czy używać kopiowania 2-stronnego.
[2 na 1 1->2-str.]
Połącz 2-stronicowy oryginał na jednej stronie arkusza papieru z wykorzystaniem kopiowania 2-stronnego.
[4 na 1 1->2-str.]
Połącz 4-stronicowy oryginał na jednej stronie arkusza papieru z wykorzystaniem kopiowania 2-stronnego.
[2 na 1 1->1-str.]
Połącz 2-stronicowy oryginał na jednej stronie arkusza papieru z wykorzystaniem kopiowania 1-stronnego.
[4 na 1 1->1-str.]
Połącz 4-stronicowy oryginał na jednej stronie arkusza papieru z wykorzystaniem kopiowania 1-stronnego.
4
Wybierz rozmiar umieszczonego oryginału.
Zostanie wyświetlony ekran kopiowania.
5
Ustaw liczbę kopii.
Wprowadź liczbę kopii za pomocą klawiszy numerycznych.
* W przypadku używania funkcji Oszczędzanie papieru przy wykonywaniu kopii współczynnik kopiowania jest automatycznie dobierany do formatu papieru używanego do kopiowania oraz do liczby łączonych stron. Można również nacisnąć [Współczynnik kopiow.], aby ręcznie zmienić współczynnik kopiowania.
6
W razie potrzeby skonfiguruj pozostałe ustawienia kopiowania. Dodatkowe funkcje kopiowania (Model z Panelem Dotykowym)
Możesz dostosować gęstość i jakość obrazu.
Można zmienić liczbę kopii do połączenia oraz ustawienia kopiowania 2-stronnego wybrane w kroku 3.
7
Naciśnij .
Rozpocznie się kopiowanie.
Aby anulować kopiowanie, naciśnij [Anuluj] [Tak]. Anulowanie kopiowania
Użyj [Monitor stanu], aby wyświetlić status zadania kopiowania. Wyświetlanie stanu i dziennika zadań drukowania
Gdy pojawi się [Skan. nas.: nac. Start]
Po umieszczeniu oryginału na szklanej szybie i skopiowaniu z wykorzystaniem kopiowania 2-stronnego, N na 1 lub zestawienia zostanie wyświetlony ekran skanowania następnego oryginału.
1
Wybierz format papieru.
Wyświetlane tylko po określeniu kopiowania 2-stronnego.
2
Umieść na płycie szklanej następny oryginał i naciśnij przycisk .
Następny oryginał zostaje zeskanowany i wyświetlony zostanie ten sam ekran.
Powtarzaj ten proces aż do zakończenia skanowania wszystkich oryginałów.
Można również nacisnąć [Zabarwienie], aby zmienić ustawienia dla każdego oryginału.
Jeśli rozmiar oryginału jest inny, może brakować części obrazu lub obraz może być zeskanowany na papierze w mniejszym rozmiarze.
3
Naciśnij [Rozp. kop.].
Zeskanowane oryginały zostaną wydrukowane.

Model z 5-linijkowym wyświetlaczem LCD

1
Umieść oryginał. Umieszczanie oryginałów
2
Na panelu sterowania naciśnij [Paper Save Copy]  na ekranie [Główny]. Ekran [Główny]
Zostanie wyświetlony ekran [Paper Save Copy].
3
Wybierz połączenie liczby stron do połączenia oraz czy stosowane ma być kopiowanie 2-stronne, a następnie naciśnij .
[2 na 1 1->2-str.]
Połącz 2-stronicowy oryginał na jednej stronie arkusza papieru z wykorzystaniem kopiowania 2-stronnego.
[4 na 1 1->2-str.]
Połącz 4-stronicowy oryginał na jednej stronie arkusza papieru z wykorzystaniem kopiowania 2-stronnego.
[2 na 1 1->1-str.]
Połącz 2-stronicowy oryginał na jednej stronie arkusza papieru z wykorzystaniem kopiowania 1-stronnego.
[4 na 1 1->1-str.]
Połącz 4-stronicowy oryginał na jednej stronie arkusza papieru z wykorzystaniem kopiowania 1-stronnego.
4
Wybierz format umieszczonego oryginału i naciśnij .
Zostanie wyświetlony ekran kopiowania.
5
Ustaw liczbę kopii.
Naciśnij  /  [Liczba kopii] , ustaw liczbę kopii, a następnie naciśnij .
* W przypadku używania funkcji Oszczędzanie papieru przy wykonywaniu kopii współczynnik kopiowania jest automatycznie dobierany do formatu papieru używanego do kopiowania oraz do liczby łączonych stron. Można również nacisnąć [Współczynnik kopiow.], aby ręcznie zmienić współczynnik kopiowania.
6
W razie potrzeby skonfiguruj pozostałe ustawienia kopiowania. Dodatkowe funkcje kopiowania (Model z 5-linijkowym wyświetlaczem LCD)
Możesz dostosować gęstość i jakość obrazu.
Można zmienić liczbę kopii do połączenia oraz ustawienia kopiowania 2-stronnego wybrane w kroku 3.
7
Naciśnij .
Rozpocznie się kopiowanie.
Aby anulować kopiowanie, naciśnij [Anuluj]  [Tak] . Anulowanie kopiowania
Użyj [Monitor stanu], aby wyświetlić status zadania kopiowania. Wyświetlanie stanu i dziennika zadań drukowania
Gdy pojawi się [Skan. nas.: nac. Start]
Gdy oryginał zostanie umieszczony na płycie szklanej i skopiowany przy użyciu funkcji kopiowania dwustronnego lub N na 1, zostanie wyświetlony ekran skanowania następnego oryginału.
1
Wybierz format papieru.
Wyświetlane tylko po określeniu kopiowania 2-stronnego.
2
Umieść na płycie szklanej następny oryginał i naciśnij przycisk .
Następny oryginał zostaje zeskanowany i wyświetlony zostanie ten sam ekran.
Powtarzaj ten proces aż do zakończenia skanowania wszystkich oryginałów.
Można również nacisnąć [Zabarwienie] , aby zmienić ustawienia dla każdego oryginału.
Jeśli rozmiar oryginału jest inny, może brakować części obrazu lub obraz może być zeskanowany na papierze w mniejszym rozmiarze.
3
Naciśnij [<Rozp. kopiow.>] .
Zeskanowane oryginały zostaną wydrukowane.
Gdy strony są łączone, wokół skopiowanych obrazów może zostać utworzony margines.
99L9-05E