Zmiana ustawień drukowania dla odebranych faksów

Odebrane faksy są domyślnie drukowane na jednej stronie papieru. Możesz zmienić ustawienia, aby drukować odebrany faks na obu stronach papieru oraz drukować datę i godzinę odebrania oraz numer strony.

Drukowanie dwustronne

W tym rozdziale opisano, jak skonfigurować ustawienia za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika z komputera.
Na panelu sterowania wybierz [Menu] na ekranie [Główny], a następnie wybierz [Ustawienia funkcji], aby skonfigurować ustawienia. [Drukuj po obu stronach]
Wymagane są uprawnienia administratora.
1
Zaloguj się w zdalnym interfejsie użytkownika w trybie menedżera systemu. Uruchamianie zdalnego interfejsu użytkownika
2
Na stronie portalu zdalnego interfejsu użytkownika kliknij na [Ustawienia/rejestracja]. Strona portalu zdalnego interfejsu użytkownika
3
Kliknij [Ustawienia odbioru/przekazywania] [Ustawienia odbierania faksu] [Edycja] w sekcji [Ustawienia podstawowe].
Zostanie wyświetlony ekran [Edycja ustawień podstawowych].
4
Zaznacz pole wyboru [Drukuj po obu stronach].
5
Kliknij [OK].
Ustawienia zostały zastosowane.
6
Wyloguj się ze zdalnego interfejsu użytkownika.

Drukowanie daty i godziny odbioru oraz numeru strony

Wybierz, czy na dole odbieranych faksów mają być drukowane następujące informacje:
Data i godzina odbioru
Numer odebranego połączenia
Numer strony
W tym rozdziale opisano, jak skonfigurować ustawienia za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika z komputera.
Na panelu sterowania wybierz [Menu] na ekranie [Główny], a następnie wybierz [Ustawienia funkcji], aby skonfigurować ustawienia. [Drukuj stopkę str. RX]
Wymagane są uprawnienia administratora.
1
Zaloguj się w zdalnym interfejsie użytkownika w trybie menedżera systemu. Uruchamianie zdalnego interfejsu użytkownika
2
Na stronie portalu zdalnego interfejsu użytkownika kliknij na [Ustawienia/rejestracja]. Strona portalu zdalnego interfejsu użytkownika
3
Kliknij [Ustawienia odbioru/przekazywania] [Ustawienia ogólne] [Edycja] w sekcji [Ustawienia ogólne].
Zostanie wyświetlony ekran [Edycja ustawień ogólnych].
4
Zaznacz pole wyboru [Dodaj stopkę strony odbioru].
5
Kliknij [OK].
Ustawienia zostały zastosowane.
6
Wyloguj się ze zdalnego interfejsu użytkownika.
99L9-055