Przednia strona

Podajnik

W podajniku możesz umieścić dwa lub więcej arkuszy oryginałów. Umieszczone oryginały są automatycznie podawane i skanowane jeden po drugim. Podajnik

Panel sterowania

Aby obsługiwać urządzenie i potwierdzać operacje i status, używaj wyświetlacza i przycisków. Panel sterowania

Taca wyprowadzania papieru

Zadrukowane arkusze są umieszczane na tacy wyprowadzającej.

Uchwyty do podnoszenia

Podczas przenoszenia urządzenia trzymaj je za uchwyty.

Przycisk zasilania

Włącza i wyłącza zasilanie urządzenia. Włączanie i wyłączanie urządzenia

Pokrywa szklanej płyty

Chroni szklaną płytę.

Ogranicznik papieru

Otwórz ogranicznik papieru, aby zapobiec wypadnięciu papieru z tacy wyprowadzającej.

Szuflada na papier

Do szuflady na papier załaduj papier, którego zwykle używasz. Szuflada na papier

Szklana płyta

Na płycie szklanej umieść książki, gruby papier, cienki papier i inne oryginały, których nie można umieścić w podajniku, aby skopiować lub zeskanować. Umieszczone oryginały są skanowane w ustalonej pozycji. Umieszczanie oryginałów

Przednia pokrywa

Podczas ładowania papieru do szuflady na papier otwórz przednią pokrywę.
Aby zapewnić efektywne użytkowanie urządzenia, regularnie czyść powierzchnię i płytę szklaną.
Czyszczenie powierzchni urządzenia
Czyszczenie szklanej płyty roboczej
Jeżeli podczas używania podajnika wystąpią poniższe objawy, wyczyść podajnik: Czyszczenie podajnika
Oryginały ulegają zabrudzeniu
Oryginały często się zacinają
Wydruki po skanowaniu, kopiowaniu lub wysyłaniu faksów są rozmazane
99L9-006