Podłączanie urządzenia przenośnego bezpośrednio do urządzenia (połączenie bezpośrednie)

Podłącz urządzenie przenośne bezpośrednio do urządzenia przez Wi-Fi. Można połączyć bezpośrednio do urządzenia bez używania routera bezprzewodowej sieci LAN. Przy każdym użyciu urządzenia wymagane jest ręczne połączenie z urządzeniem przenośnym.
Aby połączyć urządzenie przenośne bezpośrednio, użyj panelu sterowania, aby wprowadzić urządzenie w stan oczekiwania, a następnie wyszukaj urządzenie z poziomu urządzenia przenośnego. Następnie wprowadź klucz sieciowy, aby połączyć urządzenie przenośne z urządzeniem.
Domyślnie jednocześnie tylko jedno urządzenie przenośne może być połączone bezpośrednio z urządzeniem. Ustawienie stałego SSID i klucza sieciowego umożliwia połączenie maksymalnie pięciu urządzeń przenośnych jednocześnie.
Wymagane czynności przygotowawcze
Poczyń przygotowania, takie jak włączenie funkcji bezpośredniego połączenia w urządzeniu. Przygotowanie do połączenia bezpośredniego

Model z Panelem Dotykowym

1
Na panelu sterowania naciśnij [Portal mobilny] na ekranie [Główny]. Ekran [Główny]
Zostanie wyświetlony ekran [Portal mobilny].
2
Naciśnij [Start].
Urządzenie przechodzi w stan oczekiwania na połączenie bezpośrednie.
W ciągu 5 minut od naciśnięcia [Start] należy bezpośrednio podłączyć urządzenie przenośne.
Możesz pominąć ten krok, gdy wyświetlony jest [Połącz za pomocą żądanego urządzenia.]. Przejdź do kroku 3.
Gdy pojawi się komunikat [Osiągnięto maksymalną liczbę urządzeń bezprzewodowych, jakie mogą być bezpośrednio podłączone.], nie możesz podłączyć nowego urządzenia przenośnego, dopóki podłączone urządzenie przenośne nie zostanie odłączone. Aby rozłączyć połączone urządzenie przenośne, naciśnij [OK]  [Rozłącz].
* Domyślnie tylko jedno urządzenie przenośne może być bezpośrednio połączone z urządzeniem naraz.
3
Podłącz bezpośrednio urządzenie przenośne.
1
Sprawdź SSID urządzenia oraz klucz sieciowy wyświetlony na ekranie panelu sterowania.
2
W ustawieniach Wi-Fi urządzenia przenośnego wybierz SSID urządzenia i wprowadź klucz sieciowy.
Ponownie wyświetlony zostanie ekran [Portal mobilny].
Domyślnie tylko jedno urządzenie przenośne może być bezpośrednio połączone z urządzeniem naraz. Na ekranie pojawi się [Osiągnięto maksymalną liczbę urządzeń bezprzewodowych, jakie mogą być bezpośrednio podłączone.].
Szczegółowe informacje na temat konfigurowania ustawień Wi-Fi znajdziesz w instrukcji obsługi urządzenia przenośnego.
4
Po zakończeniu operacji na urządzeniu przenośnym, naciśnij [Rozłącz].
Połączenie bezpośrednie zostaje zakończone.
Jeśli podłączonych jest kilka urządzeń przenośnych, wówczas wszystkie urządzenia są rozłączane.

Model z 5-linijkowym wyświetlaczem LCD

1
Na panelu sterowania wybierz [Portal mobilny] na ekranie [Główny], a następnie naciśnij . Ekran [Główny]
Zostanie wyświetlony ekran [Portal mobilny].
2
Wybierz [<Połącz>], a następnie naciśnij .
Urządzenie przechodzi w stan oczekiwania na połączenie bezpośrednie.
W ciągu 5 minut od naciśnięcia [<Połącz>] należy bezpośrednio podłączyć urządzenie przenośne.
Możesz pominąć ten krok, gdy wyświetlony jest [Połącz za pomocą żądanego urządzenia.]. Naciśnij i przejdź do kroku 3.
Gdy pojawi się komunikat [Osiągnięto maksymalną liczbę urządzeń bezprzewodowych, jakie mogą być bezpośrednio podłączone.], nie możesz podłączyć nowego urządzenia przenośnego, dopóki podłączone urządzenie przenośne nie zostanie odłączone. Aby rozłączyć połączone urządzenie przenośne, naciśnij  [<Rozłącz>] .
* Domyślnie tylko jedno urządzenie przenośne może być bezpośrednio połączone z urządzeniem naraz.
3
Podłącz bezpośrednio urządzenie przenośne.
1
Sprawdź SSID urządzenia oraz klucz sieciowy wyświetlony na ekranie panelu sterowania.
2
W ustawieniach Wi-Fi urządzenia przenośnego wybierz SSID urządzenia i wprowadź klucz sieciowy.
Ponownie wyświetlony zostanie ekran [Portal mobilny].
Domyślnie tylko jedno urządzenie przenośne może być bezpośrednio połączone z urządzeniem naraz. Na ekranie pojawi się [Osiągnięto maksymalną liczbę urządzeń bezprzewodowych, jakie mogą być bezpośrednio podłączone.].
Szczegółowe informacje na temat konfigurowania ustawień Wi-Fi znajdziesz w instrukcji obsługi urządzenia przenośnego.
4
Po zakończeniu operacji wykonywanych na urządzeniu przenośnym naciśnij [<Rozłącz>] .
Połączenie bezpośrednie zostaje zakończone.
Jeśli podłączonych jest kilka urządzeń przenośnych, wówczas wszystkie urządzenia są rozłączane.
W zależności od urządzenia przenośnego połączenie z Internetem za pomocą funkcji połączenia bezpośredniego może nie być możliwe.
Podczas korzystania z połączenia bezpośredniego zmniejsza się efekt oszczędzania energii w trybie uśpienia.
Adres IP urządzenia przenośnego jest ustawiany automatycznie. Jeśli ustawisz adres IP ręcznie, komunikacja przy użyciu funkcji bezpośredniego połączenia może nie przebiegać prawidłowo.
Sprawdzanie urządzenia przenośnego podłączonego do urządzenia
Gdy używasz połączenia bezpośredniego, naciśnij [Informacje o połączeniu], aby wyświetlić informacje o urządzeniu przenośnym podłączonym do urządzenia za pomocą połączenia bezpośredniego.
Jeśli połączenie bezpośrednie zostanie automatycznie rozłączone
Połączenie bezpośrednie jest automatycznie kończone w następujących przypadkach:
Gdy ustawione jest zakończenie połączenia bezpośredniego
Gdy między urządzeniem przenośnym a urządzeniem przez określony czas nie są wysyłane ani odbierane żadne dane
W przypadku używania urządzenia przez połączenie z bezprzewodową siecią LAN, gdy połączenie zostanie zerwane
99L9-05Y