Przygotowanie do połączenia bezpośredniego

Włącz w urządzeniu funkcję bezpośredniego połączenia. Jeśli urządzenie nie jest podłączone do sieci, musisz sprawdzić ustawienia typu połączenia sieciowego.

Aktywowanie funkcji połączenia bezpośredniego

W tym rozdziale opisano, jak skonfigurować ustawienia za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika z komputera.
Na panelu sterowania wybierz [Menu] na ekranie [Główny], a następnie wybierz [Ustawienia], aby skonfigurować ustawienia. [Ustawienia Bezpośredniego połączenia]
Wymagane są uprawnienia administratora. Aby zastosować ustawienia, urządzenie musi zostać uruchomione ponownie.
1
Zaloguj się w zdalnym interfejsie użytkownika w trybie menedżera systemu. Uruchamianie zdalnego interfejsu użytkownika
2
Na stronie portalu zdalnego interfejsu użytkownika kliknij na [Ustawienia/rejestracja]. Strona portalu zdalnego interfejsu użytkownika
3
Kliknij na [Ustawienia sieciowe] [Ustawienia Bezpośredniego połączenia] [Edycja].
Zostanie wyświetlony ekran [Edytuj Ustawienia Bezpośredniego połączenia].
4
Zaznacz pole wyboru [Użyj Bezpośredniego połączenia].
5
W razie potrzeby skonfiguruj funkcję połączenia bezpośredniego.
Podczas jednoczesnego podłączania wielu urządzeń przenośnych musisz określić identyfikator SSID i klucz sieciowy.
Aby przerwać połączenie automatycznie
Zaznacz pole wyboru [Zakończ sesję bezpośredniego połączenia], a następnie wprowadź czas trwania bezpośredniego połączenia do momentu jego zakończenia. Gdy połączonych jest kilka urządzeń przenośnych, zostaną one rozłączone po upływie czasu, jaki upłynął od ostatniego rozpoczętego połączenia.
Aby zmienić adres IP połączenia
W [Adres IP do bezpośredniego połączenia] wprowadź dowolny adres IP.
Aby określić SSID i klucz sieciowy (przy jednoczesnym połączeniu wielu urządzeń przenośnych)
Za każdym razem, gdy wykonywane jest połączenie bezpośrednie domyślnie SSID i klucz sieciowy urządzenia są automatycznie przypisywane losowemu ciągowi znaków.
Aby ręcznie określić identyfikator SSID i klucz sieciowy, w [Ustawienia trybu punktu dostępu] zaznacz pole wyboru [Określ identyfikator SSID do użycia] lub [Określ klucz sieciowy do użycia], a następnie wprowadź identyfikator SSID lub klucz sieciowy używając jednobajtowych znaków alfanumerycznych.
Aby zawsze zezwalać urządzeniom przenośnym na połączenie z urządzeniem
Domyślnie, gdy chcesz nawiązać bezpośrednie połączenie, aby przełączyć urządzenie w stan oczekiwania, musisz użyć panelu sterowania.
Aby umożliwić urządzeniom przenośnym stałe połączenie z urządzeniem, w [Ustawienia trybu punktu dostępu] określ SSID i klucz sieciowy, a następnie zaznacz pole wyboru [Nigdy nie wyłączaj, jeśli określono identyfikator SSID/klucz sieciowy] w [Nie wyłączaj połączenia].
6
Kliknij [OK].
7
Uruchom urządzenie ponownie. Ponowne uruchamianie urządzenia
Ustawienia zostały zastosowane.

Sprawdzanie typu połączenia sieciowego urządzenia

Jeśli urządzenie nie jest podłączone do sieci (przewodowej lub bezprzewodowej), sprawdź, czy typ połączenia sieciowego jest ustawiony na przewodową sieć LAN.
Jeśli urządzenie jest podłączone do sieci, nie musisz tego sprawdzać.

Model z Panelem Dotykowym

1
Naciśnij na panelu sterowania. Panel sterowania
Zostanie wyświetlony ekran [Monitor stanu].
2
Naciśnij [Informacje o sieci] [Metoda łączenia z siecią].
Zostanie wyświetlony ekran [Metoda łącz. z siecią].
3
Sprawdź, czy wyświetlony jest [Przewodowa sieć LAN].
Jeśli typ połączenia jest ustawiony na przewodową sieć LAN, możesz nawiązać bezpośrednie połączenie, nawet jeśli urządzenie nie jest podłączone do sieci.
Gdy wyświetlony jest [Bezprzewodowa sieć LAN] w [Metoda łącz. z siecią]
Gdy urządzenie nie jest podłączone do bezprzewodowej sieci LAN, nie można nawiązać bezpośredniego połączenia. Podłącz urządzenie do bezprzewodowej sieci LAN lub zmień typ połączenia na przewodową sieć LAN.
Podłączanie do bezprzewodowej sieci LAN
Wybieranie przewodowej lub bezprzewodowej sieci LAN

Model z 5-linijkowym wyświetlaczem LCD

1
Na panelu sterowania naciśnij [Monitor stanu] na ekranie [Główny] . Ekran [Główny]
Zostanie wyświetlony ekran [Monitor stanu].
2
Naciśnij [Informacje o sieci] [Metoda łączenia z siecią] .
Zostanie wyświetlony ekran [Metoda łącz. z siecią].
3
Sprawdź, czy wyświetlony jest [Przewodowa sieć LAN].
Jeśli typ połączenia jest ustawiony na przewodową sieć LAN, możesz nawiązać bezpośrednie połączenie, nawet jeśli urządzenie nie jest podłączone do sieci.
W przypadku wyświetlenia [Bezprzewodowa sieć LAN] w [Metoda łącz. z siecią]
Gdy urządzenie nie jest podłączone do bezprzewodowej sieci LAN, nie można nawiązać bezpośredniego połączenia. Podłącz urządzenie do bezprzewodowej sieci LAN lub zmień typ połączenia na przewodową sieć LAN.
Podłączanie do bezprzewodowej sieci LAN
Wybieranie przewodowej lub bezprzewodowej sieci LAN
99L9-05S