Anulowanie drukowania

Możesz anulować drukowanie z komputera. Aby anulować drukowanie po wysłaniu danych do urządzenia, użyj panelu sterowania lub zdalnego interfejsu użytkownika.

Anulowanie drukowania z komputera

W przypadku korzystania z systemu Windows

Jeśli zostanie wyświetlony ekran drukowania, kliknij na [Anuluj].
Jeśli powyższy ekran nie zostanie wyświetlony, kliknij dwukrotnie ikonę drukarki w obszarze powiadomień systemu Windows, wybierz dokument do anulowania i kliknij na [Dokument] [Anuluj] [Tak].
Jeśli ikona drukarki nie jest wyświetlana w obszarze powiadomień systemu Windows lub dokument do anulowania nie jest wyświetlany, dane drukowania są wysyłane do urządzenia po przetworzeniu ich na komputerze.
W takim przypadku anuluj drukowanie korzystając z panelu sterowania urządzenia lub zdalnego interfejsu użytkownika. Anulowanie drukowania używając panelu sterowania

W przypadku korzystania z systemu macOS

Kliknij na ikonie drukarki w Docku, zaznacz dokument, który chcesz anulować, a następnie kliknij na [].

Anulowanie drukowania używając panelu sterowania

Model z Panelem Dotykowym

Naciśnij na panelu sterowania [Tak]. Panel sterowania
Jeśli zostanie wyświetlony ekran z listą zadań, wybierz zadanie do anulowania, a następnie naciśnij [Tak].

Model z 5-linijkowym wyświetlaczem LCD

Naciśnij  na panelu sterowania  [<Tak>] Panel sterowania
Jeśli wyświetlony zostanie ekran listy zadań, wybierz zadanie do anulowania i naciśnij [<Tak>] .

Anulowanie drukowania ze zdalnego interfejsu użytkownika

Drukowanie możesz anulować używając [Monitor stanu/anulowanie] ekran [Stan zadania] w [Drukuj] zdalnego interfejsu użytkownika. Sprawdzanie wykorzystania i dzienników za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika
99L9-045