Generowanie klucza i zgłoszenia podpisania certyfikatu (CSR) oraz uzyskiwanie i rejestrowanie certyfikatu

Ponieważ certyfikat wygenerowany w urządzeniu nie ma podpisu urzędu certyfikującego, urządzenie może nie być w stanie się komunikować w zależności od urządzenia komunikującego się. W tym przypadku zarejestrowanie podpisanego certyfikatu wydanego przez urząd certyfikujący do klucza umożliwia komunikację nawet z samodzielnie wygenerowanym kluczem.
Aby urząd certyfikujący mogła wystawić podpisany certyfikat, musisz złożyć wniosek dołączony do żądania podpisania certyfikatu (Certificate Signing Request, CSR). Urządzenie generuje CSR w tym samym czasie, w którym generuje klucz.
Aby uzyskać więcej informacji na temat kluczy, które mogą być generowane przez urządzenie, oraz algorytmu CSR, zobacz Specyfikacje kluczy generowanych samodzielnie i CSR. Klucze i certyfikaty

Generowanie klucza i CSR

Wygeneruj klucz i dane CSR za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika z komputera. Do wygenerowania klucza i certyfikatu nie możesz użyć panelu sterowania.
Wymagane są uprawnienia administratora.
1
Zaloguj się w zdalnym interfejsie użytkownika w trybie menedżera systemu. Uruchamianie zdalnego interfejsu użytkownika
2
Na stronie portalu zdalnego interfejsu użytkownika kliknij na [Ustawienia/rejestracja]. Strona portalu zdalnego interfejsu użytkownika
3
Kliknij na [Zarządzanie urządzeniem] [Ustawienia klucza i certyfikatu] [Wygeneruj klucz].
Zostanie wyświetlony ekran [Wygeneruj klucz].
4
Wybierz [Klucz i żądanie podpisania certyfikatu (CSR)], a następnie kliknij na [OK].
Zostanie wyświetlony ekran [Wygeneruj klucz i żądanie podpisania certyfikatu (CSR)].
5
W [Ustawienia klucza] wprowadź nazwę klucza, a następnie wybierz algorytm podpisu i algorytm klucza.
Wprowadź nazwę klucza używając jednobajtowych znaków alfanumerycznych.
Dla algorytmu klucza wybierz [RSA] lub [ECDSA], a następnie wybierz długość klucza z menu rozwijanego. Im dłuższy jest klucz, tym większe jest bezpieczeństwo, ale to spowalnia przetwarzanie komunikacji.
6
W [Ustawienia klucza i żądania podpisania certyfikatu (CSR)] ustaw informacje danych CSR.
[Kraj/region]
Wybierz [Wybierz kraj/region], a następnie wybierz kraj lub region z menu rozwijanego lub wybierz [Wprowadź internetowy kod kraju], a następnie wprowadź kod kraju.
[Województwo] / [Miejscowość] / [Organizacja] / [Jednostka organizacyjna]
Wprowadź elementy w zależności od potrzeb używając jednobajtowych znaków alfanumerycznych.
[Nazwa zwyczajowa]
Wprowadź nazwę podmiotu certyfikacyjnego używając jednobajtowych znaków alfanumerycznych. Odpowiada to nazwie wspólnej (CN).
7
Kliknij [OK].
Zostanie wyświetlony ekran [Szczegóły klucza i żądania podpisania certyfikatu (CSR)].
8
Kliknij [Zapisz w pliku], aby zapisać plik CSR w komputerze.
9
Wyloguj się ze zdalnego interfejsu użytkownika.
10
Prześlij wniosek z załączonym plikiem CSR do urzędu certyfikującego.
Po wygenerowaniu CSR klucz jest rejestrowany urządzeniu, ale nie można go użyć, dopóki nie zostanie zarejestrowany certyfikat wydany przez urząd certyfikujący.

Rejestrowanie certyfikatu wydanego przez organ certyfikacji dla klucza

Zarejestruj certyfikat za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika z komputera. Do rejestrowania go nie można używać panelu sterowania.
Wymagane są uprawnienia administratora.
1
Zaloguj się w zdalnym interfejsie użytkownika w trybie menedżera systemu. Uruchamianie zdalnego interfejsu użytkownika
2
Na stronie portalu zdalnego interfejsu użytkownika kliknij na [Ustawienia/rejestracja]. Strona portalu zdalnego interfejsu użytkownika
3
Kliknij opcje [Zarządzanie urządzeniem] [Ustawienia klucza i certyfikatu].
Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia klucza i certyfikatu].
4
Kliknij nazwę klucza (lub ikonę certyfikatu), dla którego zarejestrowany jest certyfikat.
Zostanie wyświetlony ekran [Szczegóły klucza i żądania podpisania certyfikatu (CSR)].
5
Kliknij [Zarejestruj certyfikat].
6
W [Wskaż plik], kliknij [Przeglądaj], a następnie podaj plik z certyfikatem wydanym przez urząd certyfikujący.
7
Kliknij [Zarejestruj].
Ikona certyfikatu wyświetlana w sekcji [Zarejestrowano klucz i certyfikat] na ekranie [Ustawienia klucza i certyfikatu] zmieni się z [] na [].
8
Wyloguj się ze zdalnego interfejsu użytkownika.
Przeglądanie i weryfikacja szczegółowych informacji o zarejestrowanym certyfikacie
Aby wyświetlić informacje szczegółowe dotyczące certyfikatu, kliknij nazwę klucza (lub ikonę certyfikatu) w [Zarejestrowano klucz i certyfikat] na ekranie [Ustawienia klucza i certyfikatu].
Na ekranie szczegółów certyfikatu kliknij na [Weryfikuj certyfikat], aby sprawdzić, czy certyfikat jest ważny.
Gdy nie można usunąć klucza i certyfikatu
Nie możesz usunąć używanego klucza i certyfikatu. Wyłącz używane funkcje lub usuń je po przejściu na inny klucz i certyfikat.
99L9-06H