Ograniczanie wysyłania faksów

Aby zapobiec wyciekowi informacji za pośrednictwem faksu, możesz zablokować wysyłanie faksów z komputera (faksowanie PC) oraz funkcję zbiorczego wysyłania faksów do wielu miejsc docelowych (Sequential Broadcast).

Blokowanie wysyłania faksów z komputera

Możesz zabronić użytkownikom wysyłania faksów z poziomu sterownika faksu, a tym samym uniemożliwić wysyłanie faksów z komputera.
W tym rozdziale opisano, jak skonfigurować ustawienia za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika z komputera.
Na panelu sterowania wybierz [Menu] na ekranie [Główny], a następnie wybierz [Ustawienia funkcji], aby skonfigurować ustawienia. [Zezwalaj sterownikowi faksu na wysyłanie]
Wymagane są uprawnienia administratora.
1
Zaloguj się w zdalnym interfejsie użytkownika w trybie menedżera systemu. Uruchamianie zdalnego interfejsu użytkownika
2
Na stronie portalu zdalnego interfejsu użytkownika kliknij na [Ustawienia/rejestracja]. Strona portalu zdalnego interfejsu użytkownika
3
Kliknij na [Ustawienia wysyłania] [Ustawienia wysyłania faksu] [Edycja].
Zostanie wyświetlony ekran [Edytuj ustawienia wysyłania faksu].
4
W [Ustawienia podstawowe] odznacz pole wyboru [Zezwalaj sterownikowi faksu na wysyłanie].
5
Kliknij [OK].
Ustawienia zostały zastosowane.
6
Wyloguj się ze zdalnego interfejsu użytkownika.

Blokowanie wysyłania faksów do wielu miejsc docelowych

W tym rozdziale opisano, jak skonfigurować ustawienia za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika z komputera.
Na panelu sterowania wybierz [Menu] na ekranie [Główny], a następnie wybierz [Ustawienia funkcji], aby skonfigurować ustawienia. [Ogranicz rozgłaszanie sekwencyjne]
Wymagane są uprawnienia administratora.
1
Zaloguj się w zdalnym interfejsie użytkownika w trybie menedżera systemu. Uruchamianie zdalnego interfejsu użytkownika
2
Na stronie portalu zdalnego interfejsu użytkownika kliknij na [Ustawienia/rejestracja]. Strona portalu zdalnego interfejsu użytkownika
3
Kliknij na [Ustawienia wysyłania] [Ustawienia wysyłania faksu] [Edycja].
Zostanie wyświetlony ekran [Edytuj ustawienia wysyłania faksu].
4
W [Ustawienia podstawowe] ustaw [Ogranicz rozgłaszanie sekwencyjne] na [Odrzuć rozgłaszanie sekwencyjne].
5
Kliknij [OK].
Ustawienia zostały zastosowane.
6
Wyloguj się ze zdalnego interfejsu użytkownika.
99L9-06U