Ograniczanie rejestracji i edycji książki adresowej (Model z Panelem Dotykowym)

Aby zapobiec nieautoryzowanemu dodawaniu nowych wpisów do książki adresowej oraz edycji istniejących wpisów, możesz ustawić kod PIN i ograniczyć sposób dodawania nowych wpisów.
Aby lepiej zapobiegać przypadkowemu wysyłaniu danych i wyciekowi informacji, zezwól na wysyłanie tylko do zarejestrowanych miejsc docelowych oraz zabroń dodawania i edytowania wpisów w książce adresowej. Ograniczanie dostępnych odbiorców

Ograniczanie rejestracji i edycji książki adresowej poprzez ustawienie kodu PIN

Możesz wymagać wprowadzenia kodu PIN, aby dodać nowy wpis do książki adresowej lub edytować istniejące wpisy.
W tym rozdziale opisano, jak skonfigurować ustawienia za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika z komputera.
Na panelu sterowania wybierz [Menu] na ekranie [Główny], a następnie wybierz [Ustaw odbiorcę], aby skonfigurować ustawienia. [PIN książki adresowej]
Wymagane są uprawnienia administratora.
1
Zaloguj się w zdalnym interfejsie użytkownika w trybie menedżera systemu. Uruchamianie zdalnego interfejsu użytkownika
2
Na stronie portalu zdalnego interfejsu użytkownika kliknij na [Ustawienia/rejestracja]. Strona portalu zdalnego interfejsu użytkownika
3
Kliknij opcje [Kod PIN książki adresowej] [Edycja].
Zostanie wyświetlony ekran [Edytuj kod PIN książki adresowej].
4
Zaznacz pole wyboru [Ustaw/zmień kod PIN], a następnie ustaw kod PIN.
Wprowadź tę samą liczbę w [Kod PIN książki adresowej] i [Potwierdź].
* Nie można ustawić kodu PIN składającego się z samych zer, np. „00” czy „0000000”.
5
Kliknij [OK].
Ustawienia zostały zastosowane.
6
Wyloguj się ze zdalnego interfejsu użytkownika.
Kasowanie ustawień kodu PIN
Usuń wprowadzone wartości [Kod PIN książki adresowej], a następnie kliknij [OK] pozostawiając puste pola.

Blokowanie rejestracji miejsc docelowych dziennika wysyłania faksów w książce adresowej

Możesz ograniczyć rejestrowanie miejsc docelowych w dzienniku wysyłania faksów do książki adresowej.
W tym rozdziale opisano, jak skonfigurować ustawienia za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika z komputera.
Na panelu sterowania wybierz [Menu] na ekranie [Główny], a następnie wybierz [Ustawienia funkcji], aby skonfigurować ustawienia. [Rej. m. docel. dz. do ks.adr.]
Wymagane są uprawnienia administratora.
1
Zaloguj się w zdalnym interfejsie użytkownika w trybie menedżera systemu. Uruchamianie zdalnego interfejsu użytkownika
2
Na stronie portalu zdalnego interfejsu użytkownika kliknij na [Ustawienia/rejestracja]. Strona portalu zdalnego interfejsu użytkownika
3
Kliknij na [Ustawienia wysyłania] [Ustawienia wysyłania faksu] [Edycja].
Zostanie wyświetlony ekran [Edytuj ustawienia wysyłania faksu].
4
Zaznacz pole wyboru [Ogranicz rejestrację miejsc docelowych dziennika do książki adresowej].
5
Kliknij [OK].
Ustawienia zostały zastosowane.
6
Wyloguj się ze zdalnego interfejsu użytkownika.
99L9-070