Łączenie się z bezprzewodową siecią LAN przez wprowadzenie kodu PIN (tryb kodu PIN WPS)

Jeśli router bezprzewodowej sieci LAN obsługuje tryb kodu PIN WPS, możesz nawiązać połączenie, rejestrując w routerze bezprzewodowej sieci LAN kod PIN wygenerowany w urządzeniu. Aby zarejestrować kod PIN, użyj komputera.
Do połączenia z bezprzewodową siecią LAN wymagane są uprawnienia administratora.
Wymagane czynności przygotowawcze
Uzyskaj dostęp do routera bezprzewodowej sieci LAN z komputera i włącz rejestrację kodu PIN WPS.
* Szczegółowe informacje o tym, jak zarejestrować kod PIN WPS, znajdziesz w instrukcji obsługi swojego routera bezprzewodowej sieci LAN.

Model z Panelem Dotykowym

1
Na panelu sterowania naciśnij [Ustaw. bezprz. LAN.] na ekranie [Główny]. Ekran [Główny]
Zostanie wyświetlony ekran [Wybierz sieć].
Jeśli pojawi się ekran logowania, wprowadź identyfikator i kod PIN menedżera systemu, a następnie naciśnij [Zaloguj się]. Identyfikator i kod PIN menedżera systemu
Gdy pojawi się komunikat [Włączyć bezprz. sieć LAN?], naciśnij [Tak].
Gdy pojawi się komunikat [Nie można znaleźć punktu dostępu.], naciśnij [Zamknij].
2
Naciśnij [Inne połączenia].
3
Naciśnij [Trybu kodu PIN WPS].
Kod PIN zostaje wygenerowany.
Po wyświetleniu tego ekranu musisz zarejestrować kod PIN WPS w routerze bezprzewodowej sieci LAN w ciągu 10 minut.
4
Uzyskaj dostęp do routera bezprzewodowej sieci LAN z komputera i zarejestruj kod PIN WPS do routera.
Na panelu sterowania wyświetlony jest komunikat [Połączono.].
Kiedy urządzenie jest podłączone do bezprzewodowej sieci LAN, [] pojawi się na ekranie [Główny].
5
Odczekaj kilka minut.
Domyślnie adres IP jest ustawiany automatycznie.
Aby użyć konkretnego adresu IP, ustaw go ręcznie.
Ustawianie adresów IPv4
Ustawianie adresów IPv6
Jeśli podczas pracy pojawi się komunikat o błędzie i nie będzie można ustanowić połączenia
Naciśnij [Zamknij] i powtórz procedurę, zaczynając od kroku 2.

Model z 5-linijkowym wyświetlaczem LCD

Wymagane czynności przygotowawcze
Uzyskaj dostęp do routera bezprzewodowej sieci LAN z komputera i włącz rejestrację kodu PIN WPS.
* Szczegółowe informacje o tym, jak zarejestrować kod PIN WPS, znajdziesz w instrukcji obsługi swojego routera bezprzewodowej sieci LAN.
1
Na panelu sterowania wybierz [Ustaw. bezprz. LAN.] na ekranie [Główny], a następnie naciśnij . Ekran [Główny]
Zostanie wyświetlony ekran [Wybierz sieć].
Jeśli zostanie wyświetlony ekran logowania, wprowadź identyfikator i kod PIN menedżera systemu, a następnie naciśnij [<Zaloguj>] . Identyfikator i kod PIN menedżera systemu
Jeśli pojawi się komunikat [Włączyć bezprz. sieć LAN?], wybierz [Tak], a następnie naciśnij .
Jeśli pojawi się komunikat [Nie można znaleźć punktu dostępu.], naciśnij .
2
Wybierz [Inne połączenia], a następnie naciśnij .
3
Wybierz [Trybu kodu PIN WPS], a następnie naciśnij .
Kod PIN zostaje wygenerowany.
Po wyświetleniu tego ekranu musisz zarejestrować kod PIN WPS w routerze bezprzewodowej sieci LAN w ciągu 10 minut.
4
Uzyskaj dostęp do routera bezprzewodowej sieci LAN z komputera i zarejestruj kod PIN WPS do routera.
5
Kiedy na panelu sterowania pojawi się [Połączono.], naciśnij .
Kiedy urządzenie jest podłączone do bezprzewodowej sieci LAN, [] pojawi się na ekranie [Główny].
6
Odczekaj kilka minut.
Odczekaj kilka minut. Domyślnie adres IP jest ustawiany automatycznie.
Aby użyć konkretnego adresu IP, ustaw go ręcznie.
Ustawianie adresów IPv4
Ustawianie adresów IPv6
Jeśli podczas pracy pojawi się komunikat o błędzie i nie będzie można ustanowić połączenia
Naciśnij i powtórz procedurę, rozpoczynając od kroku 2.
99L9-01C