Podłączanie do bezprzewodowej sieci LAN

Podłącz komputer do urządzenia za pomocą routera bezprzewodowej sieci LAN (punktu dostępowego).
W zależności od routera bezprzewodowej sieci LAN typ połączenia i standardy zabezpieczeń mogą się różnić. Sprawdź, czy typ połączenia i standard zabezpieczeń są obsługiwane zarówno przez router bezprzewodowej sieci LAN, jak i urządzenie, a następnie nawiąż połączenie zgodnie z typem połączenia.
W zależności od typu połączenia musisz wprowadzić informacje o zabezpieczeniach routera bezprzewodowej sieci LAN.
Połącz się z bezpiecznym środowiskiem sieciowym
Fale radiowe używane do komunikacji bezprzewodowej mogą w pewnym zakresie sięgać poza ściany i inne przeszkody. Dlatego podłączenie urządzenia do sieci bez odpowiednich zabezpieczeń może spowodować wyciek informacji z urządzenia do osób trzecich. Podłączenie urządzenia do bezprzewodowej sieci LAN odbywa się według własnego uznania i na własną odpowiedzialność. Ochrona sieci
Zmniejszanie zużycia energii elektrycznej
Gdy włączony jest tryb oszczędzania energii, urządzenie regularnie przechodzi w stan oszczędzania energii zgodnie z sygnałem wysyłanym przez router bezprzewodowej sieci LAN. [Tryb oszczędzania energii]

Sprawdzanie typów połączenia i standardów bezpieczeństwa obsługiwanych przez urządzenie

Typ połączenia

Połącz się przy użyciu typu obsługiwanego przez twój router bezprzewodowej sieci LAN. Aby szczegółowo określić uwierzytelnianie, szyfrowanie lub inną metodę zabezpieczeń, użyj metody ręcznej konfiguracji połączenia.
Urządzenie obsługuje następujące typy połączeń:
Tryb przycisków (WPS)
Jeśli bezprzewodowy router LAN ma powyższy symbol na opakowaniu lub na przycisku urządzenia, możesz łatwo się z nim połączyć, naciskając przycisk.
Łączenie z bezprzewodową siecią LAN za pomocą przycisku routera (tryb przycisku)
Tryb kodu PIN WPS
Jeśli używasz routera WPS, który nie obsługuje trybu przyciskowego, aby się połączyć, wprowadź kod PIN.
Łączenie się z bezprzewodową siecią LAN przez wprowadzenie kodu PIN (tryb kodu PIN WPS)
* Jeżeli w routerze sieci bezprzewodowej LAN ustawiono uwierzytelnianie WEP, konfiguracja połączenia przy użyciu funkcji WPS może okazać się niemożliwa. W takim przypadku do nawiązania połączenia użyj metody ręcznej konfiguracji.
Metoda konfiguracji punktu dostępowego
Wyszukaj router bezprzewodowej sieci LAN w urządzeniu i wprowadź ręcznie klucz sieciowy, aby się z nim połączyć.
Podłączanie się do bezprzewodowej sieci LAN przez wyszukiwanie routera (metoda konfiguracji punktu dostępowego)
Gdy łączysz się za pomocą metody konfiguracji punktu dostępowego, ustawiane są następujące metody uwierzytelniania i szyfrowania:
Metoda uwierzytelniania WEP: System otwarty
Szyfrowanie dla WPA/WPA2: W zależności od wybranego routera bezprzewodowej sieci LAN AES-CCMP lub TKIP jest ustawiany automatycznie.
Aby określić inną metodę uwierzytelniania lub szyfrowania, użyj metody ręcznej konfiguracji połączenia.
Metoda konfiguracji ręcznej
Aby nawiązać połączenie, oprócz identyfikatora SSID i klucza sieciowego, wprowadź ręcznie wszystkie ustawienia bezprzewodowej sieci LAN, takie jak metody uwierzytelniania i szyfrowania.
Łączenie się z bezprzewodową siecią LAN przez skonfigurowanie szczegółów (metoda konfiguracji ręcznej)

Standardy bezpieczeństwa

Bezprzewodowa sieć LAN urządzenia obsługuje poniższe standardy bezpieczeństwa. Aby dowiedzieć się, czy twój bezprzewodowy router LAN obsługuje te standardy, zajrzyj do instrukcji obsługi bezprzewodowego routera LAN lub skontaktuj się z jego producentem.
WEP
WPA-PSK
WPA2-PSK
WPA-EAP
WPA2-EAP

Informacje dotyczące bezprzewodowego routera LAN wymagane do połączenia

Podczas łączenia się za pomocą metody konfiguracji punktu dostępu lub metody konfiguracji ręcznej musisz ustawić poniższe informacje.
Informacje te znajdują się na głównej jednostce bezprzewodowego routera LAN. Szczegółowe informacje znajdziesz w instrukcji obsługi routera bezprzewodowej sieci LAN lub skontaktuj się z jego producentem.
SSID
Jest to nazwa używana do identyfikacji routera bezprzewodowej sieci LAN. Może to być nazwa punktu dostępu lub nazwa sieci.
Klucz sieciowy
Jest to słowo kluczowe używane do szyfrowania danych lub hasło używane do uwierzytelniania w sieci. Może być ono podane jako klucz szyfrujący, klucz WEP, hasło WPA/WPA2, PSK lub klucz wstępny.
Standardy bezpieczeństwa
Są one wymagane podczas łączenia się za pomocą metody ręcznej konfiguracji. Należy sprawdzić następujące informacje:
Standardy bezpieczeństwa
WEP
WPA-PSK
WPA2-PSK
WPA-EAP
WPA2-EAP
Metoda uwierzytelniania WEP
System otwarty
Klucz dzielony
Szyfrowanie dla WPA/WPA2
TKIP
AES-CCMP
Uwierzytelnianie zgodne ze standardem IEEE 802.1X
99L9-019