Nie można wysłać faksu

Rozwiąż problem, sprawdzając następujące elementy:

Krok 1: Sprawdzanie oryginału

Czy oryginał jest prawidłowo umieszczony?
Umieść oryginał prawidłowo, zwracając uwagę na orientację strony, która ma być zeskanowana.
Podczas umieszczania go na szybie ekspozycyjnej
Umieść oryginał stroną przeznaczoną do skanowania skierowaną w dół. Umieszczanie oryginałów na płycie szklanej
Podczas umieszczania oryginałów w podajniku
Umieść oryginał stroną przeznaczoną do skanowania skierowaną do góry. Umieszczanie oryginałów w podajniku

Krok 2: Sprawdzanie stanu urządzenia

Czy wskaźnik danych na panelu sterowania świeci się lub miga?
Jeśli tak, oznacza to, że dane są przetwarzane. Dane są wysyłane po zgaśnięciu wskaźnika danych. Panel sterowania
Czy przewód telefoniczny jest prawidłowo podłączony?
Sprawdź, czy dostarczony przewód telefoniczny jest prawidłowo podłączony do gniazda linii telefonicznej (LINE) w urządzeniu i do złącza linii telefonicznej w ścianie, a w razie potrzeby skoryguj połączenie.
Szczegółowe informacje o sposobie podłączania znajdziesz w procedurze podłączania do linii telefonicznej. Krok 4: Podłączanie do linii telefonicznej
Czy rozmawiasz przez telefon podłączony do urządzenia?
Wyślij faks po zakończeniu połączenia.
Czy wystąpił błąd?
Sprawdź stan wysyłania faksu i dziennik faksowania, a jeśli wyświetlana jest trzycyfrowa liczba zaczynająca się od „#” (kod błędu), sprawdź, jak rozwiązać problem na podstawie kodu błędu.
Sprawdzanie statusu i dziennika dla wysłanych i odebranych faksów
Wyświetlany jest kod błędu
Czy na panelu sterowania wyświetlony jest komunikat [Pamięć jest pełna.]?
Jeśli tak jest, drukowanie nie może zostać zrealizowane z powodu niewystarczającej ilości dostępnej pamięci.
Wypróbuj następujące rozwiązania:
Jeśli jakieś dane oczekują na wydrukowanie lub wysłanie, poczekaj, aż zakończy się ich przetwarzanie.
Wysyłając oryginał składający się z wielu stron, podziel go i wyślij.
Sprawdź, czy odebrane faksy są zapisane w pamięci urządzenia i wydrukuj je lub prześlij dalej, jeśli to konieczne, oraz usuń niepotrzebne faksy. Wyświetlanie i drukowanie faksów zapisanych w pamięci
Podczas skanowania oryginału zmień ustawioną rozdzielczość na niższą.
Ekran [Główny] na panelu sterowania [Faks] [Rozdzielczość] wybierz rozdzielczość.

Krok 3: Sprawdzanie stanu wysyłania

Czy określono właściwe miejsce docelowe?
Wprowadzono numer telefonu, lub nieprawidłowy może być numer faksu. Sprawdź, czy podane miejsce docelowe jest poprawne, i wyślij ponownie.
Czy wysyłasz faks przez linię światłowodową?
Urządzenie jest zgodne ze standardami linii analogowej, a wysyłanie faksów przez linię światłowodową nie jest gwarantowane. Możesz wykonywać operacje przez linię światłowodową, więc sprawdź.
Nie można wysyłać ani odbierać faksów przez przewód optyczny
Czy typ linii telefonicznej jest skonfigurowany poprawnie?
Typ linii telefonicznej automatycznie może zostać niepoprawnie skonfigurowany. Ręcznie skonfiguruj typ linii telefonicznej.
Zaloguj się do zdalnego interfejsu użytkownika [Ustawienia/rejestracja] [Ustawienia wysyłania] [Ustawienia wysyłania faksu] [Edycja] w [Wybierz typ linii] wybierz [Ręczne] w [Linia] wybierz typ linii telefonicznej [OK]
Na panelu sterowania wybierz [Menu] na ekranie [Główny], a następnie wybierz [Ustawienia funkcji], aby skonfigurować ustawienia. [Wybierz typ linii]
* Jeśli nie wiesz, jaki jest typ linii telefonicznej, skontaktuj się z operatorem telefonicznym.
Czy określono zagraniczne miejsce docelowe?
Jeśli tak jest, to być może nie udało ci się poprawnie połączyć z miejscem docelowym. Po wprowadzeniu międzynarodowego numeru dostępowego lub kodu kraju, przed wysłaniem faksu wprowadź czas oczekiwania (pauzę) lub zmniejsz prędkość początkową komunikacji. Nie można wysłać faksu do miejsca docelowego za granicą
Czy miejsce docelowe wysyłania jest gotowe do odebrania faksu?
Zasilanie urządzenia odbiorczego może nie być włączone lub niewłaściwie skonfigurowany może być tryb RX. Poproś drugą stronę, by to sprawdziła.
99L9-0CW