Nie można połączyć się z bezprzewodową siecią LAN

Rozwiąż problem, sprawdzając stan komputera, routera bezprzewodowej sieci LAN (punktu dostępowego) i urządzenia, wykonując poniższe czynności.

Krok 1: Sprawdzanie stanu komputera i routera bezprzewodowej sieci LAN

Czy skonfigurowałeś ustawienia komputera i routera bezprzewodowej sieci LAN?
Skonfiguruj wymagane ustawienia, jeśli nie zostały jeszcze skonfigurowane.
Czy przewody zasilające i przewód Ethernet są podłączone prawidłowo?
Jeśli którykolwiek z przewodów jest podłączony nieprawidłowo lub odłączony, podłącz go prawidłowo.
Czy zasilanie routera bezprzewodowej sieci LAN jest włączone?
Jeśli nie możesz nawiązać połączenia, mimo że zasilanie jest włączone, wyłącz zasilanie komputera i routera, a następnie włącz je ponownie.

Krok 2: Sprawdzanie stanu urządzenia i routera bezprzewodowej sieci LAN

Czy urządzenie jest włączone?
Jeśli zasilanie jest włączone, wyłącz je i włącz ponownie.
Czy lokalizacja jest odpowiednia?
Urządzenie i router bezprzewodowej sieci LAN powinny być zainstalowane w miejscu bez ścian i innych przeszkód pomiędzy urządzeniami oraz w zasięgu 50 m.
Nie instaluj w pobliżu kuchenki mikrofalowej, telefonu bezprzewodowego lub innego urządzenia, które generuje fale radiowe.

Krok 3: Ponowne łączenie się z bezprzewodową siecią LAN

Połącz się z bezprzewodową siecią LAN, używając typu połączenia zgodnego z routerem bezprzewodowej sieci LAN. Podłączanie do bezprzewodowej sieci LAN
99L9-0C4