Príklady postupov pri používaní počítača

Ak zariadenie používate z počítača, musíte nakonfigurovať nastavenia počítača podľa funkcie, ktorú používate. Okrem toho možno budete potrebovať informácie o počítači, aby ste si mohli prezrieť informácie nastavené v zariadení.
V takom prípade použite nasledujúce príklady postupov na kontrolu požadovaných nastavení a informácií v počítači.

Vytvorenie zdieľaného priečinku

Pri používaní systému Windows

1
Vytvorte priečinok na ľubovoľnom mieste (napríklad na pracovnej ploche).
2
Kliknite pravým tlačidlom myši na vytvorený priečinok a potom kliknite na položku [Vlastnosti].
3
Na karte [Zdieľanie] kliknite na položku [Rozšírené zdieľanie].
Zobrazí sa obrazovka [Rozšírené zdieľanie].
4
Začiarknite políčko [Zdieľať tento priečinok] a kliknite na tlačidlo [Povolenia].
5
Nakonfigurujte oprávnenie na prístup.
1
V časti [Názvy skupín alebo mená používateľov] vyberte položku [Everyone].
2
V časti [Povolenia] začiarknite políčko [Povoliť] v časti [Zmeniť].
3
Kliknite na tlačidlo [OK].
6
Kliknite na [OK]  [Zavrieť].
Vytvorený priečinok je možné používať ako zdieľaný priečinok.

Pri používaní systému macOS

1
Kliknite na položku [] [Systémové nastavenia] [Zdieľanie].
Zobrazí sa obrazovka [Zdieľanie].
2
Začiarknite políčko [Zdieľanie súborov] a kliknite na symbol [+] v časti [Zdieľané priečinky].
3
Vytvorte priečinok na ľubovoľnom mieste (napríklad na pracovnej ploche) a kliknite na položku [Pridať].
4
Nakonfigurujte oprávnenie na prístup.
1
V časti [Zdieľané priečinky] vyberte vytvorený priečinok.
2
V položke [Užívatelia], vyberte možnosť [Každý] [Čítanie a zápis].
5
Zatvorte obrazovku.
Vytvorený priečinok je možné používať ako zdieľaný priečinok.

Aktivácia zisťovania siete

1
Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu [] (Start) a kliknite na položku [Sieťové pripojenia].
Zobrazí sa obrazovka [Stav].
2
Kliknite na [Centrum sietí]  [Zmeniť rozšírené nastavenie zdieľania].
Zobrazí sa obrazovka [Rozšírené nastavenie zdieľania].
3
V časti [Zisťovanie siete] vyberte položku [Zapnúť zisťovanie siete] a kliknite na [Uložiť zmeny].

Zobrazenie zdieľanej tlačiarne v tlačovom serveri

Pri používaní systému Windows

1
Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu [] (Start) a kliknite na položku [Prieskumník].
2
V časti [Sieť] vyberte tlačový server na zobrazenie zdieľanej tlačiarne.
Ak sa v časti [Sieť] nič nezobrazí, aktivujte zisťovanie siete. Aktivácia zisťovania siete

Pri používaní systému macOS

1
Kliknite na položku [] [Systémové nastavenia] [Tlačiarne a skenery].
Zobrazí sa obrazovka [Tlačiarne a skenery].
2
Kliknite na [+] vľavo dole.
Zobrazí sa obrazovka [Pridať].
3
Kliknutím na položku [] zobrazíte zdieľanú tlačiareň.

Zobrazenie systémových informácií počítača

Pri používaní systému Windows

1
Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu [] (Start) a kliknite na položku [Systém].
Zobrazí sa obrazovka [Informácie].
2
V časti [Špecifikácie zariadenia] zobrazte názov počítača a verziu operačného systému.
Názov počítača sa zobrazí v časti [Názov zariadenia].
Verzia operačného systému sa zobrazí v časti [Typ systému].
Ak je počítač vybavený 32-bitovým operačným systémom, zobrazí sa „32-bitový operačný systém“.
Ak je počítač vybavený 64-bitovým operačným systémom, zobrazí sa „64-bitový operačný systém“.

Pri používaní systému macOS

1
Kliknite na položku [] [Systémové nastavenia] [Zdieľanie].
Zobrazí sa obrazovka [Zdieľanie].
Názov zobrazený v časti [Názov počítača] na obrazovke [Zdieľanie] možno nebude použiteľný v sieti. Použite nasledujúci postup na zobrazenie názvu počítača, ktorý sa používa v sieti.
2
Kliknite na tlačidlo [Upraviť].
3
V časti [Lokálny hostiteľ] zobrazte názov počítača.
Časti zobrazené sivou farbou nie sú zahrnuté v názve počítača.
4
Kliknite na tlačidlo [Zrušiť].

Zobrazenie informácie o sieťovom pripojení počítača

Pri používaní systému Windows

1
Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu [] (Start) a kliknite na položku [Sieťové pripojenia].
Zobrazí sa obrazovka [Stav].
2
Zobrazte informácie o sieťovom pripojení.
Zobrazenie SSID káblovej siete LAN
Zobrazte identifikátor SSID v časti [Stav siete].
Zobrazenie IP adresy a servera DNS
1
Kliknite na [Vlastnosti] pre pripojenú sieť.
2
V časti [Vlastnosti] zobrazte IP adresu a server DNS.

Pri používaní systému macOS

1
Kliknite na položku [] [Systémové nastavenia] [Sieť].
Zobrazí sa obrazovka [Sieť].
2
Zobrazte IP adresu, server DNS a ďalšie informácie.
Pre káblovú sieť LAN
Pre bezdrôtovú sieť LAN
Zobrazte identifikátor SSID v časti [Názov siete].
Zobrazte IP adresu v časti [Stav].
Kliknite na [Rozšírené] a zobrazte server DNS na karte [DNS].

Zobrazenie portu tlačiarne

1
Kliknite na ikonu [] (Start) [] (Settings) [Zariadenia] [Tlačiarne a skenery].
Zobrazí sa obrazovka [Tlačiarne a skenery].
2
Kliknite na ovládač tlačiarne zariadenia [Manage] [Vlastnosti tlačiarne].
Zobrazí sa obrazovka s vlastnosťami ovládača tlačiarne.
3
Na karte [Porty] zobrazte port, ktorý sa používa.
Ak sa IP adresa zariadenia zmení
Požadovaný úkon závisí od portu, ktorý používate.
Ak sa zobrazí [Canon MFNP Port] v časti [Popis], pripojenie sa udrží dovtedy, kým zariadenie a počítač budú patriť do rovnakej podsiete. Preto nemusíte v počítači vykonávať žiadny úkon.
Ak sa zobrazí [Štandardný port TCP/IP] v časti [Popis], musíte pridať nový port. Pridanie portu

Zobrazenie obojsmernej komunikácie

1
Kliknite na ikonu [] (Start) [] (Settings) [Zariadenia] [Tlačiarne a skenery].
Zobrazí sa obrazovka [Tlačiarne a skenery].
2
Kliknite na ovládač tlačiarne zariadenia [Manage] [Vlastnosti tlačiarne].
Zobrazí sa obrazovka s vlastnosťami ovládača tlačiarne.
3
Na karte [Porty] skontrolujte, či je políčko [Povoliť obojsmernú podporu] začiarknuté.

Tlač skúšobnej strany

Požadované prípravy
Do zásuvky na papier vložte papier s veľkosťou A4. Vkladanie papiera do zásuvky na papier

Pri používaní systému Windows

1
Kliknite na ikonu [] (Start) [] (Settings) [Zariadenia] [Tlačiarne a skenery].
Zobrazí sa obrazovka [Tlačiarne a skenery].
2
Kliknite na ovládač tlačiarne zariadenia [Manage] [Vlastnosti tlačiarne].
Zobrazí sa obrazovka s vlastnosťami ovládača tlačiarne.
3
Na karte [Všeobecné] kliknite na položku [Vytlačiť skúšobnú stranu].
V prípade správneho odoslania tlačových údajov sa v zariadení vytlačí skúšobná strana.

Pri používaní systému macOS

1
Kliknite na položku [] [Systémové nastavenia] [Tlačiarne a skenery].
Zobrazí sa obrazovka [Tlačiarne a skenery].
2
Vyberte zariadenie a kliknite na položku [Otvoriť poradovník tlače].
3
V ponuke [Tlačiareň] kliknite na položku [Vytlačiť testovaciu stranu].
V prípade správneho odoslania tlačových údajov sa v zariadení vytlačí skúšobná strana.
99LE-0EJ