Nastavenie brány firewall

Nastavte bránu firewall na filtrovanie paketov, aby sa zabránilo neoprávnenému prístupu.
Najprv ako podmienku nastavte, či chcete povoliť alebo zablokovať komunikáciu s inými zariadeniami. Potom zadajte adresy IP alebo adresy MAC zariadení, ktoré chcete blokovať alebo povoliť ako výnimky.
Počet adries, ktoré je možné zadať, a protokoly, ktorých komunikáciu možno obmedziť, nájdete v špecifikáciách brány firewall. Brána firewall
Filtrovanie MAC adries nie je dostupné pri pripojení zariadenia k bezdrôtovej sieti LAN.
Adresy rozosielania multicast a vysielania nie sú obmedzené, ani keď je nastavenie nakonfigurované tak, aby sa blokovalo odosielanie údajov zo zariadenia do iných zariadení.

Nastavenie filtrovania adries IP

Nastavte filtrovanie adries IPv4 alebo filtrovanie adries IPv6 podľa prostredia používania.
Táto časť popisuje, ako konfigurovať nastavenia pomocou Remote UI (Vzdialené PR) z počítača.
Na ovládacom paneli vyberte položku [Ponuka] na obrazovke [Domov] a potom vyberte položku [Predvoľby] a nakonfigurujte nastavenia. Ovládací panel však možno použiť iba na aktiváciu alebo deaktiváciu filtra. [Nastavenia brány firewall]
Vyžadujú sa oprávnenia správcu. Zariadenie je potrebné reštartovať, aby sa nastavenia použili.
Ak nastavíte nesprávnu IP adresu, už nebudete mať prístup k vzdialenému používateľskému rozhraniu. V takom prípade pomocou ovládacieho panela vypnite nastavenia brány firewall a potom znova nastavte IP adresu pomocou vzdialeného používateľského rozhrania.
1
Prihláste sa k vzdialenému PR v režime správcu systému. Spustenie vzdialeného PR
2
Na stránke portálu vzdialeného používateľského rozhrania kliknite na [Settings/Registration]. Stránka portálu vzdialeného používateľského rozhrania
3
Kliknite na položky [Network Settings] [Firewall Settings].
Zobrazí sa obrazovka [Firewall Settings].
4
Kliknite na položku [Edit] pre IP adresu filtra odosielania alebo prijímania.
Ak chcete obmedziť odosielanie dát zo zariadenia do iných zariadení, kliknite na [Edit] pre filter na odosielanie.
Ak chcete obmedziť príjem dát z iných zariadení, kliknite na [Edit] – filter pre príjem.
5
Začiarknite políčko [Use Filter].
IP adresa je aktivovaná.
6
Na obrazovke [Default Policy], nastavte podmienky filtrovania.
Ako podmienku filtrovania vyberte, či chcete povoliť alebo zablokovať komunikáciu s inými zariadeniami.
7
Zaregistrujte [Exception Addresses].
V časti [Address to Register] zadajte IP adresu a potom kliknite na príkaz [Add].
Môžete zadať aj rozsah adries IP pomocou spojovníka (-) alebo dĺžky prefixu.
Príklad vstupu:
Jedna adresa IPv4
192.168.0.10
Jedna adresa IPv6
fe80::10
Zadaný rozsah
192.168.0.10-192.168.0.20
192.168.0.32/27
fe80::1234/64
8
Kliknite na tlačidlo [OK].
9
Reštartujte zariadenie. Reštartovanie zariadenie
Nastavenia sa aplikujú.

Nastavenie filtrovania adries MAC

Táto časť popisuje, ako konfigurovať nastavenia pomocou vzdialeného používateľského rozhrania z počítača.
Na ovládacom paneli vyberte položku [Ponuka] na obrazovke [Domov], potom vyberte položku [Predvoľby] a nakonfigurujte nastavenia. Na konfiguráciu niektorých nastavení nemôžete použiť ovládací panel. [Nastavenia brány firewall]
Vyžadujú sa oprávnenia správcu. Zariadenie je potrebné reštartovať, aby sa nastavenia použili.
Ak nastavíte nesprávnu MAC adresu, už nebudete mať prístup k vzdialenému používateľskému rozhraniu. V takom prípade pomocou ovládacieho panela vypnite nastavenia brány firewall a potom znova nastavte MAC adresu pomocou vzdialeného používateľského rozhrania.
1
Prihláste sa k vzdialenému PR v režime správcu systému. Spustenie vzdialeného PR
2
Na stránke portálu vzdialeného používateľského rozhrania kliknite na [Settings/Registration]. Stránka portálu vzdialeného používateľského rozhrania
3
Kliknite na položky [Network Settings] [Firewall Settings].
Zobrazí sa obrazovka [Firewall Settings].
4
Kliknite na položku [Edit] pre MAC adresu filtra odosielania alebo prijímania.
Ak chcete obmedziť odosielanie dát zo zariadenia do iných zariadení, kliknite na [Edit] pre filter na odosielanie.
Ak chcete obmedziť príjem dát z iných zariadení, kliknite na [Edit] – filter pre príjem.
5
Začiarknite políčko [Use Filter].
MAC adresa je aktivovaná.
6
Na obrazovke [Default Policy], nastavte podmienky filtrovania.
Ako podmienku filtrovania vyberte, či chcete povoliť alebo zablokovať komunikáciu s inými zariadeniami.
7
Zaregistrujte [Exception Addresses].
V časti [Address to Register] zadajte adresu MAC a potom kliknite na príkaz [Add].
Adresu MAC zadávajte bez oddeľovania spojovníkmi (-) alebo dvojbodkami (:).
Príklad vstupu:
123A456B789C
8
Kliknite na tlačidlo [OK].
9
Reštartujte zariadenie. Reštartovanie zariadenie
Nastavenia sa aplikujú.
99LE-067