[Spoločné]

Zadajte nastavenia pre operácie funkcií, ako je napríklad zdroj papiera, tlač a skenovanie.

[Nastavenia podávania papiera]

[Ponuka] [Nastavenia funkcií] [Spoločné]
Zadajte nastavenia pre zdroj papiera.
[Nastavenia podávania papiera]

[Nastavenia tlače]

[Ponuka] [Nastavenia funkcií] [Spoločné]
Zadajte nastavenia pre tlač.
[Nastavenia tlače]

[Nastavenia skenovania]

[Ponuka] [Nastavenia funkcií] [Spoločné]
Zadajte nastavenia na skenovanie.
[Nastavenia skenovania]

[Generovať súbor]

[Ponuka] [Nastavenia funkcií] [Spoločné]
Zadajte nastavenia pre generovanie súborov skenovania.
[Generovať súbor]

[Sprievodca nastavením faxu] (Model s dotykovým panelom)

[Ponuka] [Nastavenia funkcií] [Spoločné]
Nakonfigurujte nastavenia pre faxovanie podľa pokynov na obrazovke. Konfigurácia nastavení faxu (Sprievodca inštaláciou faxu) (Model s dotykovým panelom)
* Položka [Sprievodca nastavením faxu] sa nemusí zobraziť v závislosti od modelu, nainštalovaných doplnkov a ďalších nastavení.
99LE-08C