[Nastavenia skenovania a odosielania]

Zadajte nastavenia pre naskenované údaje.
* Hodnoty uvádzané tučným červeným písmom sú predvolené nastavenia každej položky.

[Nastavenia tlačidla skratky]

[Ponuka] [Nastavenia funkcií] [Odoslať] [Nastavenia skenovania a odosielania]
Tým sa typ skenovania a počítač, do ktorého sa naskenované údaje uložia, zaregistrujú do klávesovej skratky, aby ste mohli rýchlo vykonať skenovanie z obrazovky [Domov].
Model s dotykovým panelom
[Uložiť]
[Scan  PC1]
[Scan  PC2]
[Vyp.]
[Pripojenie USB]
[Farebné skenovanie]
[ČB skenovanie]
[Vlastné 1]
[Vlastné 2]
[Pripojenie k sieti]
[Farebné skenovanie]
[ČB skenovanie]
[Vlastné 1]
[Vlastné 2]
[Potvrďte miesto určenia]
[Scan  PC1]
[Scan  PC2]
Model s 5-riadkovým displejom LCD
[Uložiť]
[Scan  PC]
[Vyp.]
[Pripojenie USB]
[Farebné skenovanie]
[ČB skenovanie]
[Vlastné 1]
[Vlastné 2]
[Pripojenie k sieti]
[Farebné skenovanie]
[ČB skenovanie]
[Vlastné 1]
[Vlastné 2]
[Potvrďte miesto určenia]
[Scan  PC]
99LE-08X