Vytlačený papier je prázdny

Problém odstráňte pomocou nasledujúcich krokov:
Je originál vložený správne?
Originál vložte správne a venujte pozornosť orientácii strany, ktorú chcete skenovať.
Keď ukladáte originál na predlohové sklo
Originál vložte tak, aby strana, ktorú chcete skenovať, smerovala nadol. Vkladanie originálov na predlohové sklo
Keď vkladáte originály do podávača
Originál vložte tak, aby strana, ktorú chcete skenovať, smerovala nahor. Vkladanie originálov do podávača
99LE-0AA