Nie je možné tlačiť (cez tlačový server)

Pomocou nižšie uvedených tipov sa pokúste tento problém odstrániť.
Dokážete tlačiť z tlačového servera?
Ak dokážete tlačiť, skontrolujte pripojenie medzi počítačom a tlačovým serverom. Nedá sa nájsť tlačový server na pripojenie
Znova nainštalujte ovládač tlačiarne.
Odinštalujte nainštalovaný ovládač a potom ho znova nainštalujte.
Podrobné informácie o odinštalovaní a inštalácii ovládačov nájdete v príručke k ovládaču na lokalite s online príručkami.
https://oip.manual.canon/
Inštalácia v systéme Windows
Pomocou tlačového servera nainštalujte ovládač tlačiarne.
Dvakrát kliknite na zdieľanú tlačiareň na tlačovom serveri a pri inštalácii ovládača tlačiarne postupujte podľa pokynov na obrazovke. Zobrazenie zdieľanej tlačiarne v tlačovom serveri
Používate rezidentný softvér?
Ak používate rezidentný softvér (napríklad softvér zabezpečenia), zakážte ho a potom skúste tlačiť.
Dokážete tlačiť cez tlačový server z iného počítača?
Ak nedokážete tlačiť z iného počítača, obráťte sa na predajcu alebo servisného zástupcu. Ak problém pretrváva
99LE-0CK