Skenēšana, izmantojot īsinājumtaustiņu

Tādējādi tiek reģistrēti skenēšanas iestatījumi un dators, kurā tiks saglabāti skenētie dati ar īsinājumtaustiņam, lai var ātri veikt skenēšanu, izmantojot darbības paneļa ekrānu [Sākums].
Nepieciešamie sagatavošanās darbi
Veiciet sagatavošanās darbus, piemēram, instalējiet skenera draiveri (ScanGear MF) un lietojumprogrammu (MF Scan Utility) datorā, kurš tiek izmantots kā saglabāšanas vieta. Sagatavošanās skenēto datu saglabāšanai datorā
Ja datorā, kuru izmanto kā saglabāšanas vieta, tiek parādīts ekrāns ScanGear MF, aizveriet šo ekrānu.

Skenēšanas iestatījumu un datora kā skenēšanas vietas reģistrēšana ar īsinājumtaustiņu

Iestatījumu konfigurēšanai izmantojiet vadības paneli. Iestatījumus nevar konfigurēt, izmantojot Remote UI (Attālais lietotāja interfeiss) datorā.

Skārienpaneļa modelis

1
Vadības panelī nospiediet [Izvēlne] ekrānā [Sākums]. Ekrāns [Sākums]
2
Nospiediet [Funkciju iestatījumi]  [Sūtīt]  [Skenēšanas un sūtīšanas iestatījumi].
3
Nospiediet [Īsinājumtaustiņa iestatījumi]  [Reģistrēt]
4
Izvēlieties īsinājumtaustiņu, kurā vēlaties reģistrēt iestatījumus.
5
Atlasiet tā datora pievienošanas metodi, ko paredzēts izmantot kā saglabāšanas vietu.
6
Izvēlieties datoru, ko izmantot kā saglabāšanas vietu.
Ja 5. darbībā atlasa [USB savienojums], pārejiet pie 7. darbības.
7
Izvēlieties skenēšanas veidu.
Katrai skenēšanas iestatījumu kopai ir norādīts skenēto datu formāts, saglabāšanas vieta datorā un citi iestatījumi. Oriģināls tiek skenēts atbilstoši atlasītajiem skenēšanas iestatījumiem.
Skenēšanas iestatījumus var pārbaudīt un mainīt, izmantojot vienumu MF Scan Utility datorā, kurš tiek izmantots kā saglabāšanas vieta. Vienuma MF Scan Utility palaišana
Informāciju par macOS ierīcēm skatiet attiecīgā draivera un programmatūras rokasgrāmatu tiešsaistes rokasgrāmatu vietnē.

5 līniju LCD modelis

1
Vadības panelī izvēlieties [Izvēlne] ekrānā [Sākums] un nospiediet . Ekrāns [Sākums]
2
Nospiediet [Funkciju iestatījumi]  [Sūtīt]  [Skenēšanas un sūtīšanas iestatījumi] .
3
Nospiediet [Īsinājumtaustiņa iestatījumi]  [Reģistrēt] .
4
Nospiediet īsinājumtaustiņu .
5
Atlasiet metodi tā datora pievienošanai, ko paredzēts izmantot kā saglabāšanas vietu, un nospiediet .
6
Atlasiet datoru, ko paredzēts izmantot kā saglabāšanas vietu, un nospiediet .
Ja 5. darbībā atlasa [USB savienojums], pārejiet pie 7. darbības.
7
Atlasiet skenēšanas veidu un nospiediet .
Katrai skenēšanas iestatījumu kopai ir norādīts skenēto datu formāts, saglabāšanas vieta datorā un citi iestatījumi. Oriģināls tiek skenēts atbilstoši atlasītajiem skenēšanas iestatījumiem.
Skenēšanas iestatījumus var pārbaudīt un mainīt, izmantojot vienumu MF Scan Utility datorā, kurš tiek izmantots kā saglabāšanas vieta. Vienuma MF Scan Utility palaišana
Informāciju par macOS ierīcēm skatiet attiecīgā draivera un programmatūras rokasgrāmatu tiešsaistes rokasgrāmatu vietnē.
Reģistrēto skenēšanas vietu un iestatījumu pārbaude
Skārienpaneļa modelis
Nospiediet [Īsinājumtaustiņa iestatījumi]  [Apstiprināt adresātu]  Saīsnes taustiņš 3. darbībā.
5 līniju LCD modelis
Nospiediet [Īsinājumtaustiņa iestatījumi]  [Apstiprināt adresātu]  Īsinājumtaustiņš 3. darbībā.
Reģistrēto skenēšanas vietu un iestatījumu dzēšana
Skārienpaneļa modelis
Nospiediet [Izsl.] 5. darbībā.
5 līniju LCD modelis
Nospiediet [Izsl.]  5. darbībā.

Īsinājumtaustiņu lietošana

Skārienpaneļa modelis

1
Novietojiet oriģinālu. Oriģinālu novietošana
2
Vadības panelī nospiediet [Scan  PC1] vai [Scan  PC2] ekrānā [Sākums]. Ekrāns [Sākums]
Sākas dokumenta skenēšana.
Lai atceltu skenēšanu, nospiediet [Atcelt]  [Jā]. Skenēšanas atcelšana
Kad skenēšana ir pabeigta, atlasītā datora ekrānā tiek parādīta adresāta mape.
* Pēc noklusējuma mapē [Dokumenti] (Windows) vai mapē [Pictures] (macOS) tiek izveidota apakšmape ar skenēšanas datumu un skenētie dati tiek saglabāti šajā mapē.
Ja tiek parādīts ziņojums [Skenēt nāk.: sp. Sākt]
Kad oriģināls ir novietots uz planšetes stikla un noskenēts, tiek parādīts papildu oriģinālu skenēšanas ekrāns.
Lai varētu turpināt oriģinālu skenēšanu, novietojiet tos uz planšetes stikla un nospiediet .
Lai saglabātu skenētos datus, nospiediet [Pab. sken.].
* Ja oriģināla formāts ir mazāks, daļa no attēla var nebūt redzama vai attēls var būt noskenēts mazākā formātā. 

5 līniju LCD modelis

1
Novietojiet oriģinālu. Oriģinālu novietošana
2
Vadības panelī nospiediet [Skenēšana  PC] ekrānā [Sākums] . Ekrāns [Sākums]
Sākas dokumenta skenēšana.
Lai atceltu skenēšanu, nospiediet [<Atcelt>] [Jā] . Skenēšanas atcelšana
Kad skenēšana ir pabeigta, atlasītā datora ekrānā tiek parādīta adresāta mape.
* Pēc noklusējuma mapē [Dokumenti] (Windows) vai mapē [Pictures] (macOS) tiek izveidota apakšmape ar skenēšanas datumu un skenētie dati tiek saglabāti šajā mapē.
Ja tiek parādīts ziņojums [Skenēt nāk.: sp. Sākt]
Kad oriģināls ir novietots uz planšetes stikla un noskenēts, tiek parādīts papildu oriģinālu skenēšanas ekrāns.
Lai varētu turpināt oriģinālu skenēšanu, novietojiet tos uz planšetes stikla un nospiediet .
Lai saglabātu skenētos datus, nospiediet [<Pabeigt skenēšanu>] .
* Ja oriģināla formāts ir mazāks, daļa no attēla var nebūt redzama vai attēls var būt noskenēts mazākā formātā.
99L8-04A