Ekrāna [Sākums] pielāgošana

Vienumus ekrānā [Sākums] var pārkārtot tā, lai bieži izmantotos vienumus var izmantot ātrāk.

Elementu parādīšanas secības maiņa (Skārienpaneļa modelis)

1
Nospiediet [Sāk. iest.] ekrānā [Sākums]. Ekrāns [Sākums]
Ja tiek parādīts pieteikšanās ekrāns, ievadiet sistēmas administratora ID un PIN un noklikšķiniet uz [Pieteikties]. Sistēmas administratora ID un PIN
2
Nospiediet [Iestatīt attēlošanas secību].
3
Izvēlieties pogu, ko vēlaties pārvietot.
4
Lai pogu pārvietotu, atlasiet [Atpakaļ] vai [Tālāk] un nospiediet [Lietot].
Poga tiek pārvietota tik reižu, cik reizes pieskaraties.
Ilgi pieskaroties pie [Atpakaļ] vai [Tālāk], atlasītā poga tiek vienmērīgi pārvietota.
5
Atkārtojiet 3. un 4. darbību, lai pārvietotu visas nepieciešamās pogas.
6
Nospiediet [Lietot].
Vienumu rādīšanas secība ekrānā [Sākums] tiek mainīta.

Atstarpes ievietošana (Skārienpaneļa modelis)

1
Nospiediet [Sāk. iest.] ekrānā [Sākums]. Ekrāns [Sākums]
Ja ir iestatīts sistēmas administratora ID, atlasot noteiktus vienumus, var tikt parādīts pieteikšanās ekrāns. Pieteikties un mainīt iestatījumus var tikai lietotāji, kuri zina sistēmas administratora ID un PIN.
2
Nospiediet [Ievietot un dzēst tukšumus].
3
Atlasiet pogu vietā, kurā vēlaties ievietot atstarpi, un atlasiet [Ievietot].
Lai dzēstu ievietotu atstarpi, atlasiet atstarpi, atlasiet [Dzēst] un pārejiet pie 5. darbības.
4
Nospiediet [Lietot].

Elementu parādīšanas secības maiņa (5 līniju LCD modelis)

1
Vadības paneļa ekrānā [Sākums] nospiediet [Att. sec. (sākums)] . Ekrāns [Sākums]
2
Izmantojiet vai , lai atlasītu vienumu, ko vēlaties pārvietot, un pēc tam nospiediet .
3
Izmantojiet vai , lai vienumu pārvietotu, un pēc tam nospiediet .
4
Nospiediet .
Vienumu rādīšanas secība ekrānā [Sākums] tiek mainīta.
99L8-02J