Veltņa tīrīšana

Ja uz izdrukas ir smērējumi, iespējams, ka ir netīrs veltnis. Notīriet veltni, izpildot tālāka aprakstīto procedūru.
Veltni nevar tīrīt, ja rindā ir drukājami dati.

Skārienpaneļa modelis

1
Vadības panelī nospiediet [Izvēlne] ekrānā [Sākums]. Ekrāns [Sākums]
2
Nospiediet [Pielāgošana/apkope] [Apkope] [Tīrīt veltni].
Tiek parādīts ekrāns [Tīrīt veltni].
3
Nospiediet [Sākt].
Tiek veikta tīrīšana.
Pēc tīrīšanas pabeigšanas tiek parādīts ziņojums [Darbība pabeigta.], un pēc tam tiek parādīts ekrāns [Apkope].

5 līniju LCD modelis

1
Vadības panelī izvēlieties [Izvēlne] ekrānā [Sākums] un nospiediet Ekrāns [Sākums]
2
Nospiediet [Pielāgošana/apkope] [Apkope] [Tīrīt veltni] .
Tiek parādīts ekrāns [Tīrīt veltni].
3
Izvēlieties [Sākt] un nospiediet .
Tiek veikta tīrīšana.
Pēc tīrīšanas pabeigšanas tiek parādīts ziņojums [Darbība pabeigta.], un pēc tam tiek parādīts ekrāns [Apkope].
99L8-09R